2. Dünya Savaşı Eksen Güçleri (Almanya, İtalya, Japonya) ve Müttefik Güçler (İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Fransa) arasına çıkan bir savaştı. Dünya ülkelerinin çoğu bir şekilde bu savaşa karıştı. Yaklaşık 70 milyon insanın öldüğü bu savaş insanlık tarihinin en ölümlü savaşıydı.

2. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı Ne Zaman Bitti ?

2. Dünya Savaşı Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle 1939 yılında başladı. İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan ederek cevap verdi. Avrupa’da başlayan bu savaş 7 Mayıs 1945’te Almanya’nın teslim olmasıyla sona erdi. Pasifik’teki savaş ise Japonya 2 Eylül 1945’te teslim olduğunda sona erdi.

ikinci dunya savasi - 2. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı ve Bitti, Nedenleri - Kısaca Tarihi

2. Dünya Savaşı Nerede Oldu ?

II. Dünya Savaşı Avrupa’da başladı, ancak tüm dünyaya yayıldı. Çatışmaların çoğu Avrupa’da ve Güneydoğu Asya’da (Pasifik) gerçekleşti.

2. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

Versay Antlaşması

1. Dünya Savaşında Almanya ve Müttefik güçler arasında yapılmıştır ve Almanya savaşı kaybettiği için Almanya’ya karşı çok sert sorumluluklar vardı. Almanya bu antlaşma ile müttefiklerin uğradığı savaş zararlarını üstlenmek zorunda kaldı.

Japon Genişlemesi

II. Dünya Savaşı öncesi dönemde, Japonya hızla büyüyordu. Ancak, bir ada ülkesi olarak, büyümelerini sürdürmek için toprağa veya doğal kaynaklara sahip değillerdi. Japonya, yeni kaynaklar kazanmak için imparatorluğunu büyütmeye başladı. 1931’de Mançurya’yı ve 1937’de Çin’i işgal ettiler.

Faşizm

Birinci Dünya Savaşı’nın geride bıraktığı ekonomik kargaşayla, bazı ülkeler güçlü faşist hükümetler kuran diktatörler tarafından ele geçirildi. Bu diktatörler imparatorluklarını genişletmek istedi ve ele geçirmek için yeni topraklar arıyorlardı. İlk faşist hükümet, diktatör Mussolini tarafından yönetilen İtalya idi. İtalya 1935’te Etiyopya’yı işgal etti ve ele geçirdi.

Hitler ve Nazi Partisi

Almanya’da, Adolf Hitler ve Nazi Partisi iktidara geldi. Almanlar birinin eski ekonomilerini geri getirmesi ve ulusal gururunu yeniden kazanması için çaresizdi. Hitler onlara umut verdi. 1934’te Hitler “Fuhrer” (lider) olarak ilan edildi ve Almanya’nın yöneticisi oldu.

Hitler, Versay Antlaşması’nın Almanya’ya getirdiği kısıtlamaları reddetti.

ikinci dunya savasi 2 - 2. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı ve Bitti, Nedenleri - Kısaca Tarihi

2. Dünya Savaşı’nın Sebepleri Hakkında İlginç Gerçekler

  • Büyük Buhran nedeniyle, birçok ülke savaştan önce Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere güçlü faşist ve komünist hareketler yaşıyordu.
  • 2. Dünya Savaşı’ndan önce, Birleşik Devletler bir izolasyon politikası ile dünya meseleleri dışında kalmaya çalıştı. Milletler Cemiyeti üyesi değillerdi.
  • Temyiz politikasının bir parçası olarak İngiltere ve Fransa, Hitler’in Münih Anlaşması’nda Çekoslovakya’nın bir parçası olmasına izin vermeyi kabul etti. Anlaşmada Çekoslovakya’nın hiçbir sözü yoktu. Çekoslovakyalılar anlaşmayı “Münih İhaneti” olarak nitelendirdiler.
  • Japonya, 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Kore’yi, Mançurya’yı ve Çin’in önemli bir bölümünü ele geçirmişti.