Tanzimat Dönemi şairlerindendir. 1852 yılında İstanbul’da doğdu. Özel öğrenim gördü, bir ara Robert Kolejinde okudu. Bab-ı Âli tercüme odasına girdi. Babasının İran elçisi olarak  görevlendirilmesiyle oraya gitti, Farsça öğrendi. Babasının ölümü üzerine İstanbul’a döndü. Elçilik katipliğine atandı. Paris’te 2,5 yıl kaldı. Çeşitli ülkelerde konsolosluk ve başkonsolosluk yaptı. 1885 yılında Bombay’da (Hindistan) eşi Fatma Hanım m hastalanması üzerine İstanbul’a dönerken Beyrut’ta eşini kaybetti. Sonra Londra ve Belçika’da elçilik görevinde bulundu. Yurda dönünce senatörlük ve milletvekilliği yaptı. 1937 yılında İstanbul’da öldü.

Abdülhak Hamit edebiyatımızın şiir ve tiyatro alanlarında eserler verdi. Türk şiirini geleneklerden kurtararak Batılı bir kimlik kazandırdı, şiirin ufuklarını açtı. Şiirlerinde aşk, doğa, ölüm, yurt, ulus, sevinç, ümit, feryat gibi lirik ve epik duygulan işledi. Kuvvetli bir kültürün ve zengin bir hayalin yardımıyla yeni görüşler ortaya koydu. Tiyatrolarının konulannı; Asur, Arap, Türk-Moğol, Yunan-Makedon ve Osmanlı tarihinden aldı. Şiir, düz yazı ya da şiir-düz yazı biçiminde tiyatro eserleri yazdı.

Eserlerinden bazıları şunlardır: (şiir) Sahra, Makber, Bunlar Odur, Ölü, Divaneliklerim Yahut Belde; (tiyatro) Macera-yı Aşk, Sabr ü Sebat, Eşber, Duhter-i Hindu, Nesteran, îçli Kız, Tank.