Ağız kuruluğu; tükürük salgısının azalması ağız içerisinin nemsiz kalması durumudur. Uzmanlar ağız kuruluğunun genellikle sistematik bazı hastalıklara ve kullanılan tıbbi ilaçların yan etkilerine bağlı olarak meydana gelebildiğini belirtmektedirler.

Ağız Kuruluğunun Diğer Sebepleri Nelerdir?

Ağız kuruluğunun sistematik hastalıklar ve kullanılan tıbbi ilaçların yan etkileri dışında başkaca sebepleri de bulunmaktadır. Ağız kuruluğunun diğer sebepleri ise şunlardır;

Burun açıcı ilaçlar: Ağız kuruluğunun diğer sebeplerinden biri de burun açıcı ilaçlardır. Günümüzde gerek tıbbi yönden ve gerekse de doğal bitkisel yönden olsun uygulanan tüm burun açıcı ilaçların bazı yan etkileri bulunmaktadır. Burun açıcı ilaçların yan etkileri arasında özellikle de ağız kuruluğu yan etkisi bulunmaktadır.

Ağrı kesiciler: Aspirin, vermidon gibi ağrı kesiciler de ağız kuruluğunun diğer sebepleri arasında yer almaktadır. Dolaysıyla uzmanlar ağrı kesicilerin özellikle de aşırı dozlarda alınmasının ağız kuruluğuna neden olabildiğini belirtmektedirler.

Tansiyon ilaçları: Tansiyon ve hiper tansiyon ilaçlarının bazı yan etkilerinin bulunduğu uzmanlarca belirtilmektedir. Bu ilaçların yan etkileri arasında ağız kuruluğu yan etkisi ise ilk sırada yer almaktadır. Uzmanlar tansiyon ilaçlarının yüksek dozlarda alınmasının ağız kuruluğuna neden olabildiğinin altını çizmektedirler.

Depresyon ilaçları: Günümüzün en sık görülen psikiyatri hastalıklarından olan depresyon hastalığının tedavisinde kullanılan hemen tüm antidepresan ilaçların yan etkileri bulunabilmektedir. Aşırı dozlarda alındığında ise ağız kuruluğuna neden olabilmektedir. Dolaysıyla ağız kuruluğunun nedenlerinden biri de depresyon ilaçlarıdır.

Kronik hastalıklar: Ağız kuruluğunun diğer nedenlerinden biri de diyabet, hiper tansiyon gibi kronik hastalıklardır. Bu gibi kronikleşmiş hastalıklar beraberinde hastanın zaman zaman ağız kuruluğu sorununa maruz kalmasına da neden olmaktadır.

Kanser: Ağız kuruluğunun diğer sebeplerinden biri de kanser hastalığı ve bu hastalıkta görülen kemoterapi ve radyoterapi gibi tıbbi tedavi uygulamalarıdır. Hastaların büyük bir kısmında bu tedavi uygulamaları esnasında veya sonrasında ağız kuruluğu sorunu meydana gelebilmektedir.

Güneş ışınları: Ağız kuruluğunun diğer nedenlerinden biri de güneş ışınlarıdır. Güneşe maruz kalınması sonucunda ağız kuruluğu oluşabilmektedir.

Ağız Kuruluğunun Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Ağız kuruluğunun bazı belirtileri de bulunmaktadır. Dolaysıyla bu belirtilerinin görülmesi durumunda hemen ilgili doktora başvurulması gerekmektedir. Ağız kuruluğunun belirtileri ise şunlardır;

Tükürük akış oranında azalma: Ağız kuruluğunun başlıca belirtilerinden biri tükürük akış oranında azalma durumudur. Bu durum içeriden meydana geldiğinden birey bu olumsuz durumun farkına varamayabilmektedir.

Dişlerin hızlı bir şekilde çürümesi: Ağız kuruluğunun diğer bir belirtisi ise dişlerin hızlı bir şekilde çürümeye başlamasıdır. Birey bu olumsuz durumu kolayca fark edebilmektedir.

Mukozal iritasyonel: Ağız kuruluğunun belirtilerinden biri de mukozal iritasyonel durumudur. Ancak bu belirti genellikle kendini nadiren gösterebilmektedir.

Ağız Kuruluğunun Beraberinde Neden Olduğu Diğer Sorunlar Nelerdir?

Ağız kuruluğu özellikle uzun süreli olarak etkili olduğunda ve tıbbi yönden tedavi edilmediğinde beraberinde bazı sorunların meydana gelmesine de neden olmaktadır. Ağız kuruluğunun beraberinde yol açtığı diğer sorunlar ise şunlardır;

Nefesin kötü kokması: Ağız kuruluğu tedavi edilmediği takdirde ileriki süreçlerde nefesin kötü kokmasına neden olmaktadır. Öyle ki bu olumsuz durumdan genellikle birey rahatsız olmamakla birlikte karşısındaki diğer bireylerin bu durumdan oldukça rahatsızlık duyabildiği uzmanlarca belirtilmektedir. Çünkü nefesin kötü kokması etkili olduğu bireyler tarafından fark edilemeyebilmektedir. Bu olumsuz durum daha çok çevrede bulunanlar tarafından fark edilmektedir.

Dil ağrısı: Ağız kuruluğunun beraberinde neden olduğu sorunlardan biri de dil ağrısıdır. Uzun süreli olarak etkili olduğu takdirde beraberinde dilin ağrımasına da neden olmaktadır.

Nefes almada güçlük çekilmesi: Ağız kuruluğunun ileriki süreçlerde neden olabildiği sorunlardan biri de nefes almada zorluk çekilmesi durumudur. Dolaysıyla ağız kuruluğuna maruz kalan bireylerin ağız kuruluğunun süreklilik kazanmasıyla birlikte ileriki süreçlerde sağlıklı bir şekilde nefes alıp veremediklerini hemen fark edebilmektedirler.

Konuşma ve yutkunmada güçlük çekilmesi: Ağız kuruluğunun beraberinde yol açtığı sorunlardan biri de bireyin konuşmada ve yutkunmada zorluk çekmesidir. Özellikle de ileriki süreçlerde bireyin yutkunmada güçlük çekebildiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Ağızda yapışkanlık hissi: Ağız kuruluğu çoğu zaman ağızda yapışkanlık hissi ile karıştırılabilse de gerçek itibariyle ağızda yapışkanlık hissinden oldukça farklıdır. Dolaysıyla ağız kuruluğu ileriki safhada ağızda yapışkanlık hissine de neden olmaktadır.

Sık susama: Ağız kuruluğunun belirtilerinden de olan sık susama sorunu ayrıca ağız kuruluğunun tedavi edilmemesi durumunda kronikleşebilen bir durumdur. Dolaysıyla uzmanlar sık tekrar eden ağız kuruluğunun beraberinde gün içerisinde bireyin sıkça susamasına da neden olduğunun altını çizmektedirler.

Boğazda kuruluk hissi: Ağız kuruluğunun beraberinde neden olduğu olumsuz durumlardan biri de boğazda kuruluk hissidir. Uzmanlar ağız bölgesinin boğaz bölgesi ile doğrudan ilişkili olduğunu belirterek ağız içerisinde meydana gelebilecek olumsuzluklar sonucunda boğaz bölgesinde de aynı olumsuzluklar meydana gelebildiğinin altını çizmektedirler. Dolaysıyla ağız kuruluğunun görülmesi boğaz kuruluğunun görülmesine de zemin hazırlamaktadır.

Ağız Kuruluğunun Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır

Ağız kuruluğu sorunu eğer sistematik hastalıklara bağlı olarak oluşmamışsa tedavisinde genel olarak ağız kuruluğunu ortadan kaldırıcı antibiyotik ilaçlar kullanılmaktadır. Genellikle 24 ila 48 saat içerisinde etkilerini gösteren bu ilaçlar sayesinde ağız kuruluğu sorunu etkisini tamamen kaybederek ağız içerisi sistemi sağlıklı durumuna geri dönüş yapmaktadır.