Türkiye’ye ait köpek cinsleri arasında en çok ilgi gören hayvanlardan biri olan Aksaray Malaklısı, birçok farklı özelliği öle dünya genelinde ilgi çekmeye devam ediyor. Yurt dışında, Orta Anadolu çoban köpeği ve Türk mastifi isimleriyle de anılıyor. Büyük ve iri yapısı onlar hakkında yanlış düşünceler oluşmasına yol açmaktadır ancak sevecen, sahibine bağlı ve karakterli köpeklerdir. Aksaray Malaklısı Özelliği ve Kökeni adlı yazımızda, Türkiye’nin popüler köpeği hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Aksaray Malaklısının Bekçilik Özelliği

Aksaray Malaklısı, bekçi köpek olarak da görev yapabildiği için çoban köpeği olarak da kullanılmaktadır. İnsanlara karşı saldırganlık göstermeyen bu hayvanlar, tehlike sezdikleri durumlarda sinirlenmekte ve koruma görevi yapmak için saldırıya geçmektedir. Ağır bir vücuda sahip olduğu için mücadele konusunda eksik kalabileceği düşünülse de tehlike durumlarında atiktir. İri vücudunun altında karakterli ve sahibine saygılı bir yapısı vardır.

Tehlikeli durumların dışında diğer hayvanlarla ve sahibiyle vakit geçirmeyi seven Aksaray Malaklısı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların başında bekçilik de yapmaktadır. Apartman yaşamı için uygun olmadığı için doğaya yakın müstakil yerlerde vakit geçirmeyi sevmektedir. Bu ortamlarda sürülere bekçilik yapmasa dahi ev önlerinde koruma görevini üstlenmektedir.

Aksaray Malaklısı, yetiştiği ortama uyum sağladığı için üstleneceği göreve küçüklükten başlaması daha iyidir. Aksaray’daki çiftlikler, yetiştirilen köpekleri çoban köpeği veya bekçi köpeği olarak ayrı ayrı şartlarda eğitmektedir.

Aksaray Malaklısı Özellikleri

Aksaray Malaklısı, halk tarafından Anadolu Aslanı olarak da anılmaktadır. Elbette böyle denmesinin sebebi dev görüntüsünün altında saklıdır. Aksaray Malaklısı özellikleri;

 • Aksaray Malaklısının erkekleri 75 ile 95 cm arasında omuz yüksekliğine sahip iken dişilerde bu uzunluk 65 ile 85 cm aralığındadır.
 • Erkekler dişilerine oranla daha iri yapıdadır. Erkeklerin boy aralığı 120 ile 130 cm arasında iken dişiler 100 ile 110 cm olarak görülmektedir.
 • Bir insan kadar ağır olan bu canlıların erkekleri 80 ile 120 kg, dişileri ise 55 ile 88 kg aralığındadır.
 • Dudakları sarkıktır. Bu görüntü onların yaşlı olabileceğini düşündürür ancak ırk özelliğidir.
 • Aksaray Malaklısının yanakları da sarkıktır.
 • Ayakları, bacakları ve neredeyse tüm vücudu kalındır.
 • Kafa yapıları diğer köpeklere oranla çok daha büyüktür.
 • Kısa tüylü yapıları vardır ve bu tüyler genellikle sarı ve boz renklerindedir.
 • Karakteri serttir. Verilen görevleri layıkıyla yerine getirir. Sahibine karşı bağlılığı bulunur.
 • Anadolu’da yaşayan en iri köpek unvanına sahiptir.

Aksaray Malaklısı Bakımı

Aksaray Malaklısının tüy yapısı kısadır. Kısa yapısı ve çok bakım istememesi sebebiyle hafta bir kez tüylerinin taranması yeterlidir. Küçük yaşlardan itibaren yal yemi (süt, arpa unu ve yumurta) ile beslenmeleri tavsiye edilir. Bu yiyecek onların daha güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Yetişkinlik dönemine geçtiklerinde ise beslenme konusunda daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyarlar. Genellikle tavuk kemiği gibi besinlerle bu ihtiyaçları karşılanır.

Aksaray Malaklısı apartman gibi sıkışık ortamlarda yaşayamayacak kadar iri hayvanlardır. Karakter özellikleri de evde bakılmak için uygun değildir. Bu sebepler köy ya da müstakil hayatı daha çok sevdikleri gibi gezinti yapmak da ihtiyaçlarıdır. Günde en az 2 saat gezmesi ve enerjisini atması gereklidir.

Aksaray Malaklısının Kökeni

Aksaray Malaklısının kökeni hakkında yapılan araştırmalar, en eski üyenin 17.yüzyılda yaşadığını düşünmektedir. Ancak daha Aksaray bölgesi üzerinde yapılan kazı çalışmalarında, köpeklerin 2 bin yıl öncesinde yaşamış olabileceği hakkında bilgiler edinilmiştir. Asurlular döneminde savaş köpeği olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Kalıntılar, Asurlular dönemindeki köpeklerin Aksaray Malaklısı ile benzer özellikler taşıdığını göstermektedir ancak net ifadelere yer verilmemiştir.

Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Aksaray Malaklısı hakkında ifadelere yer vermiştir. Aksaray Malaklısını, Anadolu Aslanı ifadesiyle belirtmiştir. Bu ırk hakkında yazılı bir kaynak niteliğini taşımaktadır.

Aksaray Malaklısı ve Kangal Köpeği Arasındaki Farklar

Türkiye’nin en popüler iki köpek ırkı sık sık karıştırılmaktadır. Aşağıdaki özellikleri dikkate alarak ikisi arasındaki farkları öğrenebilirsiniz.

 • Aksaray Malaklısının yapısı Kangal köpeğinden daha büyüktür. Daha iridir.
 • Aksaray Malaklısının kafa yapısı Kangal köpeğinden daha büyüktür.
 • Aksaray Malaklısının yanakları ve dudakları sarkıktır.
 • Aksaray Malaklısının ayakları, bacakları ve neredeyse tüm vücudu daha kalındır.