Dünya’nın büyümesi insanların ihtiyaçlarının artması ve en önemlisi çevresel faktörlerin devreye girmesi ile alternatif yakıt kaynakları arayışları başladı. Gelecekte kullanılabilir en iyi enerji kaynaklarından birisi olan hidrojen enerjisi neler sunuyor ve nerelerde kullanılabiliyor bunları inceleyelim.

Neden Alternatif Yakıt Kullanılmalı

Küresel ısınmaya karşı pek çok ülke artık duyarlı ve fosil yakıt kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesi ile birlikte yakıtlara gelen yüksek zamlar bilim insanlarını mevcutta kullanılan kaynaklara göre daha çevreci kısacası alternatif kaynak arayışına itmeye başladı. Yapılan onlarca hatta yüzlerce araştırmada yenilenebilir enerjinin ne kadar önemli olduğu ve insanın bir makinanın veya en ufağından bir lambanın alternaitf enerji kaynakları ile doğadan aldığı güçle yanabileceğinin yaygınlaştırılması sağlandı.

Yenilenebilir çevreci enerji kaynaklarını sıralayacak olursak; Hidrojen enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal kaynaklar, güneş enerjisi ve biyoyakıtlar farklı konum ve alanlarda bizlere temiz birer enerji üretimi sağlamakta. Özellikle Türkiye’de avantajlarından dolayı güneş enerjisi alanında panel üretimi yapan birçok firma kuruldu ve yine bu firmalar kendi güneş enerjisi tarlalarını kurarak evlerimize kadar ulaştırmaya başladı.

Hidrojen Enerjisi ve Bir Türk Bilim Adamı

Hidrojen enerjisinin araçlarda yani otomobillerde kullanılabileceğine dair ilk fikir aşamaları 1970’li yıllarda ülkemizin dünyaca ünlü bilim adamı olan Prof. Dr. Nejat VEZİROĞLU tarafından ortaya konuldu. 70’lerde yaşanan petrol üretim ve petrole ulaşım krizi sonrasında Veziroğlu, hidrojen enerjisinin bir çok alanda kullanılabileceğini dile getirmiş ve hatta bu konuda Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi’ni kurmuştur. Dünya’da ICHET adıyla tanınan hidrojen merkezi, öncelikle arabalarda, uçaklarda, gemilerde, trenlerde ve hatta uzay gemilerinde dahi hidrojenin alternatif bir yakıt olarak kullanılabileceğine dair araştırmalar yaparak bunları makaleleri ile dünyaya duyurmuştur.

Hidrojen Yakıt Pili Çalışma Prensibi Nasıldır (Gif Animasyon)

Hidrojen Yakıt Pili Çalışma Prensibi Nasıldır (Gif Animasyon)

Hidrojen’in Araçlarda Yakıt Olarak Kullanılması

Alıştığımız içten yanmalı dizel ve benzin motorlarında olduğu gibi hidrojen bunlara göre daha avantajlı bir yakıttır. Hidrojenin avantajlı özelliklerini maddeler halinde sıralayacak olursak;

  1. Düşük bir ateşleme ile yanması
  2. Alevlenme hızının petrol ürünlerine göre daha hızlı olması kısacası daha iyi tutuşuyor
  3. Kütlesine oranla yaydığı ısının daha fazla olması
  4. Doğaya saldığı egzoz gazı emisyonlarının petrol ürünlerine göre az olması
  5. Yüksek oktanı sebebiyle vuruntuya çok daha fazla dirençli olması
  6. Hidrojen hem benzin hem de dizel araçlarla birlikte aynı anda çift yakıtlı olarak çalışabilir (çift motor entegrasyonu)
Hidrojenle Çalışan Araba

Hidrojenle Çalışan Araba ve dolum mantığı

Hidrojenle çalışan araçlara Hidromobil denir ve günümüzde bu konuda BMW, Honda, Toyota ve Audi gibi markalar araştırmalar yapmakta hatta bazıları hidrojenle çalışan arabalarını çoktan piyasaya sundu bile.

Hidronenin Avantajları Neler ? Neden Hidrojen Kullanılmalı ?

Herşeyden önce yaşanılabilir bir dünya için yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına geçmemiz şart. Hidrojen doğada bulunan en hafif kimyasal element olarak göz önüne çıkıyor. Kokusu, tadı, rengi olmayan ve saydam bir yapıya sahip olan hidrojen havayla karşılaştırıldığında hacim olarak 15 kat daha hafif. Tutuşma oranının benzin ve dizele göre fazla olması hidrojeni ön plana çıkartırken çok az bir alevle ateşlenme gerçekleştirmesi yaydığı ısı miktarının hacmine oranla çok daha fazla olması hidrojeni bulunması zor bir element haline getiriyor. Ülke olarak enerjideki dış bağımlılığı yoketmede bizlere büyük bir yol gösterecek olan hidrojeni çok farklı alanlarda araştırarak kullanabilir milli ekonomimizi güçlendirebiliriz.