Anunnakiler, mitolojik kaynaklarda geçen Sümer tanrılarıdır. İsimleri kraliyet kanından olanlar şeklinde sıralanmakta ve birbiri ile benzerlik göstermektedir. Sümer kaynaklarının incelenmesi ve dil üzerinde yapılan çalışmalarla Anunnaki kelimesinin anlamı “gökyüzünden dünyaya gelenler” olarak ifade edilmektedir. Peki kim bu Anunnakiler? Anunnakiler hakkında bilinmesi gerekenlerin tamamı bu yazımızda detaylı olarak açıklanmaktadır.

Anunnakiler Kimdir?

Anunnaki kavramı Sümer kaynaklarında “gökten yere inen büyük tanrılar” anlamını taşımaktadır. Marduk gezegeninden dünyamıza inerek koloni kuran yabancılar Anunnaki kelimesiyle betimlenmektedir.

Tevrat’ın Tekvin bölümünün altıncı babında, Tufandan önceki dönem ayetlerde “O zamanlar yeryüzünde Nefilim vardı, bunlar eski zamanın güçlü ve ünlü adamlarıydılar” ifadesi yer almaktadır. İbranice dilinde “Nefilim” kelimesi “yukarıdan aşağıya inenler” anlamını taşımaktadır ve Anunnaki ile benzerlik göstermektedir.

Tarih öncesi kalıntılar ve günümüze kadar süre gelmiş hikayeler ile Anunnakiler hakkında bazı bilgilere ulaşılmıştır. Anunnakiler kimdir sorusuna cevap olan ve en bilinen hikaye şudur;

Günümüzden yaklaşık 450 bin yıl önce bir grup insan benzeri uzaylı varlık, dünyaya iniş yaptılar. Bu varlıkların geldikleri gezegen Sümerliler tarafından “Nibiru” olarak ifade edilmekte ve Sümer edebiyatında 12.gezegen olarak belirtilmektedir. Sümer kaynaklarındaki bu 12. gezegen ifadesi, ilerleyen süreçteki çalışmalarla doğruluk payı kazanmış ve Sümerlilerin astronomi alanındaki başarılı kanıtlanmıştır.

Sümerler, Güneş Sistemi içerisine Ay ve Güneşi de dahil ederek toplam 12 gezegenin varlığını kayıtlara geçirirken Neptün, Uranüs ve Plüton gibi gezegenler de doğru bir şekilde tanımlanmıştır. Bilim seviyesinin yetersiz kaldığı dönemlerde Sümerlerin gezegenler hakkında bu kadar net bilgilere ulaşması onların ifade ettikleri her şeyin dikkatle incelenmesine sebebiyet vermektedir. Bilim dünyası Uranüs’ü 1781, Neptün’ü 1846 ve Plüto’nu 1930 yılında keşfederken Sümerliler çok daha öncesinde bu gezegenlerin varlığını kayıtlara geçirmişti.

Anunnakilerin dünyaya geldiklerinde köle olarak kullanmak üzere bir ırk yarattıkları kaynaklarda geçen önemli detaylardan bir tanesidir. Tanrı olarak kabul edilen Anunnakilerin insanın yaratıcısı olduğu düşünülüyor.

Anunnakiler Gerçek Mi?

Mitolojik kaynaklarda Anunnakiler ismi geçmekte ve Sümer tarihi üzerine yapılan araştırmalarda bu varlıklar hakkında bazı bilgiler toplanmaktadır. Veriler ve hikayeler üzerine çalışma yapan araştırmacılar, Anunnakiler’in gerçek mi yoksa uydurma mı olduğu konusunda ikiye ayrılmış durumdadır.

  • 1. Grup: Anunnakiler gerçektir. Bir gün tekrar Dünya’ya gelecektir.
  • 2. Grup: Anunnakiler uydurmadır.

Dünya üzerindeki birçok din ve kültürde Anunnakiler’e benzer ifadeler kullanıldığı için bu varlıkların gerçek olduğu da dikkate alınmak zorundadır. Gerçektir veya uydurmadır tartışmaları konunun sıcaklık kazanmasına ve araştırmacılar tarafından sürecin devam etmesini sağlamaktadır.

Anunnakiler İnsanların Yaratıcısı

Anunnakiler Nibiru gezegeninden Dünya’ya geldikleri sırada kendilerine kölelik yapmaları için bir ırk yaratmışlardır ve bu ırk insanları oluşturmaktadır.” Araştırma çalışmalarında geçen metin bu şekilde ifade edilmektedir. Kazakistan’da yapılan çalışmalarda ise Anunnakiler’in insanları yaratma amacının farklı olduğu düşünülmektedir. Nibiru gezegenindeki hayatı Dünya gibi başka gezegenlere yaymak için tohumlama yaptıkları savunulmaktadır. Bu ifadeye göre başka gezegenlerde de hayat vardır ve bu hayatları da yaratan Anunnakiler’dir.

Anunnakiler Dünyadan Gitti Mi?

Anunnakiler insan ırkını yarattıktan sonra diğer gezegenlere hareket etmiştir. Dünya’dan uzaklaşırken bir gün yeniden döneceklerine söz vermişlerdir. Bu ifade Dünya üzerindeki dinler ve mitolojiler ile benzerlik göstermekte ve çoğu Yaratıcı – Tanrı’nın Dünya’yı terk ettikten sonra geri döneceği hakkındaki inanıştır. Araştırmacılar, bu varlıkların geri dönmek için uygun zamanı bulacaklarını ifade etmektedir. Bazı kişiler ise bu zaman için en uygun anın günümüzde olduğunu belirtmektedir.