Asal sayılar yalnızca bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılardır. Diğer bir deyişle iki adet pozitif böleni olan doğal sayılar olarak da ifade edilebilmektedir. Asal sayılar nedir? Adlı yazımızda asal sayılar hakkında detaylı bilgiler açıklanmaktadır.

  • 7 sayısı asal sayıdır. Sadece kendisine ve 1’e kalansız bölünür.
  • 8 sayısı asal sayı değildir. 1’e, 2’ye, 4’e ve kendisine kalansız bölünür.

En Küçük Asal Sayı Kaçtır?

En küçük asal sayı 2’dir. 19. yüzyıla kadar 1 sayısı da asal olarak kabul edilmiştir ancak daha sonrasındaki yoğun araştırma ve tartışmalarla birlikte 0 ve 1 asal sayı olmaktan çıkarılmıştır.

  • 0 asal sayı değildir. Çünkü 0 kendisine bölünemez.
  • 1 asal sayı değildir. 1 sayısının iki adet pozitif böleni yoktur.

Çift Asal Sayı Var Mıdır?

Asal sayılar içerisinde 1 adet çift asal sayı bulunmaktadır. Bu sayı 2’dir. Geriye kalan tüm asal sayılar tektir. Bir sayının çift olması ikiden fazla pozitif bölen olmasına neden olmaktadır. Bu da asallığı ortadan kaldırmaktadır.

Asal Sayıların Sonu Var Mıdır?

Asal sayıların sonu var mıdır sorusu matematikçilerin uğraş alanlarından bir tanesidir. Bilinen en büyük asal sayı için çalışmalar yapan matematikçiler vardır ancak asal sayılar sonsuz tane olarak kabul edilmektedir. Matematikçiler her zaman daha büyük bir asal sayı bulma uğraşında olacaklardır.

1’den 100’e Kadar Olan Asal Sayılar

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97’dir.

asal1 300x296 - Asal Sayılar Nedir?

Bilinen En Büyük Asal Sayı Kaçtır?

Bilinen en büyük asal sayı 22.338.618 basamaklı asal sayıydı ancak 7 Aralık 2018 tarihinde bu unvan değişerek 24.862.048 basamaklı sayıya geçmiştir.

Bilinen en büyük asal sayının ilk ve son 120 basamağı şu şekilde:

1 4 8 8 9 4 4 4 5 7 4 2 0 4 1 3 2 5 5 4 7 8 0 6 4 5 8 4 7 2 3 9 7 9 1 6 6 0 3 0 2 6 2 7 3 9 9 2 7 9 5 3 2 4 1 8 5 2 7 1 2 8 9 4 2 5 2 1 3 2 3 9 3 6 1 0 6 4 4 7 5 3 1 0 3 0 9 9 7 1 1 3 2 1 8 0 3 3 7 1 7 4 7 5 2 8 3 4 4 0 1 4 2 3 5 8 7 5 6 0 …

… (24 861 808 basamak atlandı) …

… 0 6 2 1 0 7 5 5 7 9 4 7 9 5 8 2 9 7 5 3 1 5 9 5 2 0 8 8 0 7 1 9 2 6 9 3 6 7 6 5 2 1 7 8 2 1 8 4 4 7 2 5 2 6 6 4 0 0 7 6 9 1 2 1 1 4 3 5 5 3 0 8 3 1 1 9 6 9 4 8 7 6 3 3 7 6 6 4 5 7 8 2 3 6 9 5 0 7 4 0 3 7 9 5 1 2 1 0 3 2 5 2 1 7 9 0 2 5 9 1

BİLİNEN EN BÜYÜK ASAL SAYI: 282.589.933 − 1

(2^82.589.933 − 1)