Dersliklerdeki öğrenci sayısı, eğitimin kalitesini etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesidir. Öğrenci sayısının yüksek olması konsantrasyonun sağlanması, öğrencilerin derse katılımı, öğretmenin herkesi derste tutabilmesi, öğretmenin öğrencilerle ilgilenmesi gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. BEP bu sorunların çözümü için ortaya çıkan bir programdır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı olarak açıklanmaktadır. BEP Nedir? BEP Nasıl Hazırlanır? Adlı yazımızda, öğrencilerin eğitim sürecini daha da başarılı hale getirmek için hazırlanan bu program hakkında detaylı açıklamalar yer almaktadır.

BEP Ne Demektir?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı yani kısaca BEP, eğitim çalışmalarının bireyselleştirilmesini ve öğrencilere özel olmasını hedeflemektedir. Öğrencinin eğitimi için bireysel çalışmalar yürütülür ve çocuğun ailesi de bu sürece dahil edilir. Öğrenci, aile ve öğretmen arasındaki çalışmalar sonucunda herkesin memnun kalacağı bir eğitim planı ortaya çıkarılır. Bu plan hazırlanırken öğrencinin beklentileri ve yetenekleri esas alınır. Öğrencinin eğitim durumunun yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimi de takip edilir.

Neden BEP?

Çok mevcutlu sınıflara karşı eğitim uygulamak zor olduğu kadar başarı seviyesi bireysele göre daha düşüktür. Çünkü bireysel eğitimde her öğrenci ile özel olarak ilgilenilir. Öğrenci üzerinde özel olarak yetenek ve bilgi incelemesi gerçekleştirilir. İlgi duyduğu konular saptanır, ilgi duymadığı konular öğrenilir. Bu bilgilerin ışığında oluşturulan raporlar birlikte güçlü yönlerin daha da güçlendirilmesi, zayıf yönlerin ise başarı seviyesinin yükseltilmesi hedeflenir. Böylece öğrenci daha iyi bir eğitim alırken kendisinin de farkında olarak üniversite seçimi yapabilir ve daha sonrasında meslek hayatında kendine uygun seçimler yapabilir.

BEP Programı Nasıl Hazırlanır?

BEP, alanında uzman kişiler tarafından uygulanması gereken çalışmalardır. Bu sebeple, öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki müdürün de dahil olduğu bir BEP Geliştirme Birimi kurulur. Aile, öğretmen ve öğrenciler bu sürece dahil edilir. Okuldaki uzmanların yetersiz görülmesi halinde okul dışından da hizmet sağlanabilir.

Bireysel Eğitim Programına dahil olacak öğrencilerin eğitsel performansları hakkında incelemeler yapılır. Güçlü tarafları, ilgi duyduğu konular ve zayıf tarafları hakkında bilgiler toplanır. Güçlü tarafların gücünü koruması ve daha da geliştirilmesi, zayıf yönlerin ise yönetilebilir seviyeye getirilmesi amaçlanır.

BEP Geliştirme Birimi, toplantılar gerçekleştirerek kısa vadede ve uzun vadede amaçlarını net olarak belirtir. BEP uygulanırken sürecin değerlendirmesini yapmak için tekrardan toplantılar gerçekleştirilir. Dönem başında belirlenen hedeflerde olumlu veya olumsuz gerçekleşebilecek olası durumlar karşısında program üzerinde güncellemeler yapma hakkı da bulunmaktadır.