Yenilenebilir, doğal enerji kaynakları gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Dalga enerjisi de bu doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesidir. Dünya genelinde bazı ülkelerde uygulamaya koyulmuş olup, ülkemizde de pilot çalışmaları devam etmektedir.

Denizlerde ve okyanuslarda doğal olarak rüzgarın etkisiyle dalga oluşur. Bu dalagaların gücünden faydalanarak elde edilen enerjiye dalga enerjisi denir. Doğada zaten kendiliğinden var olan dalganın enerjisinden faydalanmak, ekosistemi koruma anlamında akıllıca bir harekettir.

Dalga Enerjisinden Faydalanmanın Önemi

Çevre kirliliği, en üst düzeylere ulaşmışken ve tüm dünya küresel ısınma tehlikesi ile karşı karşıya iken önlemler alınması gerektiği çok açıktır. Bu önlemlerin başlıcaları ise dalga enerjisi gibi doğal enerji kaynaklarına yönelmek olmalıdır.

İnsanların yarattığı bu duruma çözüm bulacak olan ise yine insanlardır. Artık doğal enerji kaynaklarına yönelmek gerektiği tüm dünya ülkeleri tarafından anlaşılmış ve bu konuda gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve dalga enerjisi doğal enerji kaynaklarına örnek gösterilebilir.

Dalga Enerjisi Nasıl Elde Edilir?

Dalga enerjisi elde edilmesi için denize ya da okyanusa kıyısı olan bir ülke olması gerekir. Ülkemiz bu açıdan üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke olarak son derece elverişlidir. Dalgaların yoğun olduğu bölgelerin bu enerji santralleri için değerlendirilmesi daha uygun olur ve daha fazla enerji elde edilmesi sağlanır.

Denize ya da okyanusa, dalganın altına yerleştirilen tribünler bu enerjiyi elde edebilmeyi sağlar. Tribünlerin kurulum yerinin gemi güzergahında olmaması en önemli detaylardan bir tanesidir. Bir diğeri ise balıkların göç yolunda ya da yumurtlama alanlarına kurulmamasıdır. Doğal enerji kaynağı elde etmeye çalışılırken doğanın dengesini bozmamak gerekir.

Bu tribünlerdeki sistem sayesinde rüzgarın etkisiyle oluşan dalganın itme gücünden yararlanılır. Oldukça yoğun bir güçtür ve enerjiye dönüştürülmesi verimlilik elde edilmesi demektir. Dalga enerjisi, pek çok ülke de kullanılmaya başlanmış olan bir enerji türüdür.

Dalga Enerjisi Kullanan Ülkeler

Ülkemiz, dalga enerjisini pilot çalışma olarak yürüten ülkeler arasındadır. Zonguldak ilimizde kurulan santral ile dalga enerjisi kullanılarak elektrik üretme çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda adım atılmış olması bile oldukça sevindiricidir. Özellikle fosil yakıtların doğaya ve  atmosfere verdiği zarar düşünülürse, dalga enerjisi gibi doğal enerji kaynaklarına yönelmeye başlamamız gerektiği açık bir şekilde anlaşılabilir.

Dalga enerjisini aktif olarak kullanan ülkeler ise İngiltere, Amerika, Portekiz, İspanya, İsrail ve Yunanistan’dır. Denize ya da okyanusa kıyısı olan ülkeler, dalga enerjisi üretebilme açısından şanslı olan ülkelerdir.

Dalga Enerjisinin Olumsuz Yönleri

Dalga enerjisi elde edebilmek için deniz altına her dalga boyu için ayrı santral kurulması gereklidir. Yani standart bir santral kurulup, gelen her dalgadan enerji elde edilmesi mümkün olmaz. Bu açıdan santral kurulumu zahmetli ve maliyetlidir. Dalga boyları değişken olduğundan, farklı dalga boyları için farklı yapılarda santral kurulur.

Bu durum dalga enerjisi elde etmenin en olumsuz yönü olarak söylenebilir. Bir diğeri ise yeni bir yöntem olması sebebiyle birdenbire yaygınlaştırılamıyor olmasıdır. Dalga enerjisinin başlıca enerji kaynaklarımızdan biri olması, yakın zamanda ne yazık ki mümkün görünmemektedir.

Dalga Enerjisinin Olumlu Yönleri

  • Dalga enerjisi santrallerinin ilk kurulum aşaması maliyetli olabilir, ancak kurulum sonrasında son derece düşük maliyetlere enerji elde edilmesi sağlanır.
  • Bakım maliyetleri de son derece düşüktür. Önemli olan en başta bu santralleri kurabilmektir. Sonrasında ülkelere ek bir yükü yoktur.
  • Doğal bir enerji kaynağıdır. Doğaya zarar vermez.
  • Rüzgarla dalgalar zaten kendiliğinden oluşur. Bunun için bir çaba gerektirmez.
  • Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Devamlı olarak denizlerde ve okyanuslarda dalga oluşumu devam edecektir.
  • Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltır. Böylece atmosfere salınan zararlı gazların oranında azalma meydana gelir. Bu da küresel ısınmayı önleyecek bir adım olacaktır.
  • Çevre dostudur. Herhangi bir zararlı gaz salınımı olmaz. Denizleri kirletmez. Doğaya ya da insanlara bir zararı bulunmaz.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Dünyamız milyarlarca yıllık bir geçmişe sahip olsa da son yüzyılda ciddi bir yıpranmaya uğramıştır. Bu yıpranmada sanayileşmenin büyük bir payı vardır. İnsanlar şehirlerde yaşayıp, egsoz gazları, klimalar, ısınma için kullandıkları yakıtlar ile sanayilerden çıkan zararlı gazlara yenilerine eklemektedir.

Bunun yanında enerji kaynaklarına ihtiyacımız olduğu da açıktır. Günümüz şartlarında elektrik üretilmemesi düşünülemez, mantığa aykırıdır. O zaman hem doğayı koruyacak hem de insanların enerji ihtiyacını karşılayacak çözüm yollarına ihtiyaç duyulduğu anlaşılır. İnsanlar, doğal enerji kaynaklarına yönelmediği takdirde hava kirliliği hızla artacak, atmosferin yapısı bozulacak ve dünya üzerinde yaşanmaz bir hale dönüşecektir.

Dünyadaki başarılı örnekleri izlememiz ve ülke olarak bizim de gerekli adımları atmamız gerelidir. Zonguldak’ta kurulan dalga enerjisi santrali enerji üretimine başlamıştır. Bu santrallerin yaygınlaşması ve daha fazla enerji üretmesinin sağlanması ile, ülkemizde de fosil yakıtlara olan ihtiyaç azalacaktır. Doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, çevreye olan bir borcumuz olarak düşünülebilir.