İnsanların aksine, Dünya’nın bir doğum belgesi olmadığı için bilim insanları yüzlerce yıldır gezegenimizin yaşını hesaplamaya çalışmış halen de çalışmaktadırlar. Dünya’nın sürekli değişen kabuğu üzerinde yapılan araştırmalar, en yakın komşumuz Ay üzerine yapılan araştırmalar ya da Dünya’ya düşen meteorlar üzerinde yapılan araştırmalar gibi bir takım incelemeler sonucu bir kanıya varan bilim insanlarına göre Dünya, 50 milyon yıllık bir hata payıyla 4.5 milyar yaşında.

Acasta Gneisses adı verilen kaya parçasından bir örnek.

Acasta Gneisses adı verilen kaya parçasından bir örnek.

Kayalar Kaç Yaşında?

Dünya’nın yaşı üzerine araştırmalar geçtiğimiz 400 yıl içinde yoğunlaştı. Bilim insanları ilk önce deniz seviyelerindeki değişmeleri baz alarak yaş tahmini yapmaya çalışmışlardı. Daha sonra Dünya’daki sıcaklık seviyesinin günümüzdeki değerine ne zaman geldiği üzerinde araştırmalar yapıldı, en son olarak da denizlerdeki tuzluluk oranları incelendi ve Dünya yaşı hakkında tahminlerde bulunuldu. Bilim ve teknoloji ilerledikçe bu yöntemlerin güvenilmez oldukları açığa çıktı.

Ellerinde bir şey kalmayan bilim insanları, bu sefer ilgilerini gezegenin yüzeyini kaplayan kayalara çevirdiler. Ama ne yazık ki, çekirdeği canlı ve aktif olan Dünya’nın tektonik hareketliliği sonucu yüzeyde ki kayaların sürekli yer değişimi halinde olduğu hesaba katılmadı. Yani Dünya ile birlikte oluşmuş ilk kayaç tabakası, günümüzde yüksek bir ihtimal yeniden dönüşüme uğramış bir tabakaydı.

Yaklaşık 4,4 milyar yıl yaşında oldukları belirlenen zirkon kristallerinden bir örnek. Kristal üzerinde yer alan çatlakların ne oldukları henüz tanımlanamadı.

Yaklaşık 4,4 milyar yıl yaşında oldukları belirlenen zirkon kristallerinden bir örnek. Kristal üzerinde yer alan çatlakların ne oldukları henüz tanımlanamadı.

20.yy başlarında bilim insanları, “Radyometrik Tarihleme” adı verilen prosesi yeniden geliştirebildiler. Buna göre, daha önceleri bir başka materyalle karışan bir materyalin bıraktığı radyoaktif elementler kolaylıkla bulunuyordu. Elde edilen veriler ile birlikte kaya örneklerini inceleyen bilim insanları, bu kayalara karışan diğer materyallerin ne kadar zamanda çürüdüğünü ve ilk miktarlarını belirlemeye başladılar. Dolaylı olarak başlangıca, yani Dünya’nın ilk doğduğu zamana doğru gidiliyordu.

Dünya’da keşfedilen en eski kaya parçası 4,03 milyar yaşındaydı ve kuzeybatı Kanada’da Great Slave yakınlarda Acasta Gneisses adı verilen bir metomorfik kayaydı. Şunu da eklemek gerekir ki 3,5 milyar yaşından büyük kaya parçaları tüm kıtalarda bulunuyordu. Grönland’da bulunan Isua Supracrustal kayaları 3,7 ile 3,8 milyar yaş arasındayken, Swaziland’da ki kayalar 3,4 ile 3,5 milyar yaş arasındadır. Batı Avustralya’da ki kayalar ise 3,4 ile 3,6 milyar yaş arasındadır.

Dünya’ki en yaşlı mineral taneleri ise Avustralya’da bulunmuştur. 4,3 milyar yaşında olan bu “zirkonyum silikat kristalleri”, Dünya’da keşfedilen en eski materyaller olarak tarih kitaplarında yerlerini almışlardır. En eski zirkonlar ya da kayalar üzerinde yapılan bu yaş araştırmaları sonucu, Dünya’nın tahmini yaşı da ortaya çıkarılmıştır. 4,3 milyar yılın en alt limit olduğunu düşünen bilim insanlarına göre bir gezegen, üzerinde bulunan materyallerden daha genç olamaz. Dolayısıyla teoriye göre Dünya en genç 4,3 milyar yıl yaşındadır.

Komşularla Tanışalım

Dünya’nın yaşını, Dünya içindeki materyallerle araştıran bilim insanları bu sefer gözlerini uzaya çevirmişlerdi. Güneş sisteminde yer alan diğer gök cisimleri incelerek Dünya’nın tahmini yaşı hesaplanmaya çalışılmıştır. En yakın komşumuz, uydumuz Ay’ı ele alan astronomlar, Dünya ile Ay’ın aynı dönemde oluştuğunu varsayarak (Ay Nasıl Oluştu), Apollo ve Luna Ay görevlerinden Dünya’ya getirilen kaya parçalarını incelemeye başladılar. Bu kayalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucu yaşlarının yaklaşık 4,4 ile 4,5 milyar yıl olduğu hesaplanmıştır.

dev meteor astroid - Dünya ve Evren Kaç Yaşında?

Bunun yanı sıra daha küçük kaya parçaları olan meteorlar da araştırmalar da yerini bulmuştur. Dünya’ya düşen çeşitli meteor taşları üzerinde yapılan araştırmalar sonucu bazı tahminlere varılmıştır. Dünya üzerinde düşen 70’den fazla meteorun incelenmesi sonucu yaşlarının 4,4 ile 4,5 milyar yıl arasında olduğu bulunmuştur.

Günümüzden yaklaşık 50.000 yıl önce Dünya’ya düşen bir meteor ünlü “Arizona Krateri” ‘ni meydana getirdi. Kraterde bulunan kaya parçalarını inceleyen bilim insanları yine 4,53 ile 4,58 milyar yıl yaşlarında olduklarını keşfettiler.

Sadece Dünya üzerindeki kayaları değil, Dünya dışındaki diğer gök cisimlerini de inceleyen bilim insanları sonuç olarak Dünya’nın yaşının ortalama 4,54 milyar olduğu kanısına varmışlardır. Kıyaslama yapacak olursa galaksimiz Samanyolu’nun yaşının 13,2 milyar; evrenin ise yaşının 13,8 milyar olduğunu da eklemeden geçmeyelim.