Dünya’nın katmanları hava küre, su küre, yer kabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere 5 katmandan oluşmaktadır. Aşağıda sırasıyla Dünya’nın katmanlarından bahsedeceğiz.

HAVA KÜRE(ATMOSFER)

Dünya’nın üzerini örten çeşitli gazlardan oluşan, dünya üzerindeki canlıları uzaydan gelen cisimleri sürtünmeden dolayı yakarak dünyaya ulaşmalarını engeller. Güneşten gelen zararlı ışınların dünyaya varmasını engelleyerek canlıların yaşamasına olanak sağlar. İklimsel olayların yaşanmasını sağlayan katmandır.

SU KÜRE(Hidrosfer)

Su küreyi okyanuslar, denizler, göller, akarsular, buzullar, yeraltı suları gibi yeryüzündeki tüm su kütleleri oluşturur. Büyük kısmı tuzlu sudan oluşur. Tatlı suların çok büyük bir kısmını ise buzullar oluşturur. Tatlı sular canlıların içme sularını oluşturur.

YER KABUĞU(LİTOSFER)

Dünya’nın en dış katmanı, canlıların yaşadığı katı kabuktur. Dünya katmanları arasında en ince olanıdır. Okyanus ve kıta kabuğu olmak üzere ikiye ayrılır. Kıta kabuğu 10-70 kilometre arasında bir kalınlığı vardır. Okyanus kabuğu ise 10 kilometre kadar kalınlığa sahiptir. Okyanus kabuğunun kalınlığı okyanus altındaki suların bitimiyle başlar. Yer kabuğu katı, sert ve kayalardan oluşmaktadır.

MANTO

Yer kabuğunun altında, çekirdeğin üstünde bulunan katmandır. Hacmi yerin katmanları arasında en büyük olandır. 2900 kilometre derinliğe sahiptir. Sıcak olan bu katman mineral içeren magmadan oluşur. Yer kabuğu parçaları manto katmanının üstünde yüzerler. 900-2900 kilometre derinlikleri arasına alt manto adı verilir. Alt manto çoğunlukla demir ve magnezyum silikatlarından oluşur. Bundan dolayı derinliklere doğru yoğunluğu artmaktadır. Manto yer kabuğu hareketlerinin (Dağ oluşumu, Depremler, Volkanizma gibi) oluşması için gerekli enerjinin kaynağıdır.

ÇEKİRDEK

2900 kilometreden 6370 kilometreye (Dünya Merkezi) kadar derinliğe sahiptir, 3470-3480 kilometre kalınlığa sahiptir. Dünya’nın merkezine doğru derinliği artar, temel olarak demir-nikel alaşımından oluştuğu düşünülmektedir. Deprem dalgaları verilerine bakılarak dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere 2 kısımdan oluştuğu bilinilmektedir. Dış çekirdek 2100 kilometre kalınlığındadır. İç çekirdek ise dış çekirdeğin altında 1270 kilometre kalınlığında Dünya’nın tam merkezinde yer alır ve katıdır. Dış çekirdekte demir-nikel alaşımı magma halinde bulunurken, iç kısımda çok yüksek basınç nedeniyle kristal halde bulunur. İç çekirdeğin diğer adı barisfer ise ağırküre anlamına gelmektedir. Dış çekirdeğin yoğunluğu 10 g/cm³ iken iç çekirdeğin yükü 13 g/cm³’ü yoğunluğunu bulmaktadır. İç çekirdeğin sıcaklığı 6300 °C’ye varmaktadır. Yeryüzünün derinliklerine doğru yoğunluk, sıcaklık ve basınç artmaktadır.