Bir yıldızın etrafında dolanan gök cismine gezegen ismi verilir ve Güneş Sistemi içerisinde Güneş’in direkt olarak uydusu olan ve Ulusal Gökbilim Topluluğu tarafından bu tanıma orantılı bulunmuş olan sekiz adet gök cismini belirlemekte kullanılmaktadır. Güneş Sistemi’nde, resmi olarak kabul edilmiş olan bu sekiz gezegenin haricinde, bu cisimler ile fiziksel, boyut ve yörünge özellikleri açısından aynı gruba dâhil edilebilecek olan yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi ve başka yıldızların etrafında da Güneş Sistemine dahil olan gezegenlere benzer gök cisimlerinin dolanmakta olduğunun saptanması gezegen tanımının sınırlarının bulanıklaşmasına sebep olmuştur.

Güneş Sisteminin sekiz gezegeni olan ve evrendeki tüm gezegenlerin isimleri ise Güneş’e yakınlık sıralarına göre, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklindedir.

  Cüce Gezgenler,

cuce gezegenler hangileridir - Evrendeki Tüm Gezegenlerin Adları

Güneş Sisteminde yer almakta olan sekiz gezegeniz haricinde daha önce gezegen olarak tanımlanmış olan Plüton, Uluslararası Gökbilim Birliği’nin yeni tanımlamasına göre cüce gezegen olarak kabul edilmektedir. Cüce gezegen, gezegen boyutunda olan ve ne gezen ne de doğal bir uydu olan gök cismidir. Güneş Sistemi’nde yüzlerce ve hatta binlerce cüce gezegen olduğu tahmin edilmekte ancak, Uluslararası Gökbilim Birliği tarafından sadece beş tanesi bilinmektedir. Bu beş cüce gezegenin en büyüğünün adı Eris olup diğerlerinin adları ise Plüton, Ceres, Makemake ve Haumea’dır.

Güneş Sistemi Dışı Gezegenler,

gezegenler ve adlari - Evrendeki Tüm Gezegenlerin Adları

Yüzü aşkın değişik yıldız çevresinde dolanmakta olan yüz elliden fazla gezegen 1995 ile 2005 yılları arasında yapılan gözlemlerde bulunmuş ve Güneş Sistemi gezegenleri ile karıştırılmaması için de bu gezegenlere Güneş Sistemi dışı gezegenler ya da Güneş dışı gezegenler adı verilmektedir. Ayrıca yine karışıklık olmaması amacıyla, Güneş Sistemi dışı gezegenlerin yıldızları ile birlikte oluşturmuş oldukları sistemlere de yıldız sistemi veya gezegen sistemi adı verilmektedir.

Gezegenlerin İsimlerinin Anlamları,

gezegenlerin gunese olan yakinliklari - Evrendeki Tüm Gezegenlerin Adları

Güneş’e en yakın olan ve Güneş sisteminin en küçük üyesi olan Merkür gezegenini çıplak göz ile görmek neredeyse imkansızdır ve Romalılar tarafından keşfedilen gezegen, Güneş’in etrafında saniyede elli kilometrelik bir hız ile dönmektedir. Bu sebeple de Romalılar, hız tanrısı olan Merkür’ün adını bu gezegene vermiştir. İkinci sırada yer alan ve bize en yakın gezegen olan Venüs, farklı bir parlaklığa sahiptir ve bu özelliği sayesinde rahat bir şekilde görülerek kolayca ayırt edilebilir. Romalılar tarafından parıltısı nedeniyle aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs’ün adı verilmiştir. Dünya, aslında Persçe, Paşto, Dari, Bengalce Punjabi ve Yunanca, Hintçe, Malezya dilinde, Aramice dillerinde, Ürdün’ce, Nepal dilinde ve Endonezya dilinde Dünya olarak anılmaktadır. Tek Tanrılı dinlerin inanışları doğrultusunda insan bir yeryüzünde ve bir de ahirette iki farklı hayat sahiptir ve şu an yaşamakta olduğumuz hayatın geçtiği yer bize daha yakındır. Bu sebeplerde Arapçada yer alan ve daha yakın anlamına gelmekte olan dena kelimesi Türkçe ‘ye Dünya olarak çevrilmiştir.

Gezegenler ve Özellikleri – Resimli