Fermi Paradoksu, dünyamız dışında yaşamakta olan uygarlıkların var olma ihtimallerinin gayet yüksek olduğuna dair tahminlere karşı bunu doğrulayarak herhangi bir kanıtın ya da bu canlıların hiçbir temasının olmaması arasındaki çelişkiyi ifade eder.

Fermi Paradoksu Ne Anlama Gelir?

Fermi Paradoksu, dünyamızın dışında birçok uygarlığın var olduğunu, çoğu zaman bizlerden daha gelişmiş canlılar olduğunu ifade eden teorilere karşı ortaya çıkmıştır. “Eğer ileri teknolojili bir uygarlık galaksimizde 1 milyar yıla yakın zaman boyunca yaşıyor idiyse ve onlardan bazıları yıldızlar arası yolculuk ve kolonileştirmeyle uğraşıyor idiyse, neden biz onların [dünyaya] ziyaretine dair fiziksel hiçbir delile rastlamadık? “Şeklinde bir paradoksa yol açmıştır. Bizler bunu Fermi Paradoksu olarak adlandırıyoruz. “Evrenin boyutu ve yaşı, teknolojik olarak gelişmiş birçok uygarlığın var olması gerektiğini göstermektedir. Ancak bu hipotez, bunu destekleyecek gözlemlenebilir verinin eksikliği nedeniyle tutarsızdır.” Şeklinde karşı açıklamalar yapılmıştır.

Fermi Paradoksu Milyonlarca Gezegen

Paradoksu ilk bölümünü incelediğimizde dünyamız ve gezegenler hakkında somut ifadeler yer almaktadır. Günümüze kadar evreni gözlemlediğimiz şekliyle milyonlarca yıldızın var olduğunu biliyoruz. Sadece kendi galaksimizde yaklaşık 200 ila 400 milyar arası yıldız vardır. Yaklaşık gezegen sayısı ise yıldız sayısının birkaç katı büyüklüğündedir. Bu şartlar altında zeki yaşamın ortaya çıkma ihtimali çok düşük tutulduğunda dahi yine de sadece Samanyolu’nda bile çok sayıda uygarlığın ortaya çıkması gerekiyordu.

Fermi Paradoksu Zeki Yaşamın İzleri

Fermi Paradoksu’nun ikinci kısmında ise zeki yaşam ele alınmaktadır. Zeki yaşamın başka gezegenlere ve yıldızlara yayılıp nadir kalmanın önüne geçmesiyle ilgilidir. Zeki canlıların en azından küçük bir bölümü bir şekilde dünyamız gibi uzaya çıkıp, uzaydaki kaynaklara erişmek isteyecek ve kendi yıldız sistemlerini kolonize edeceklerdir. Er ya da geç diğer yıldız sistemlerine ulaşacaklardır. Ama evrenin yaşının 13,8 milyar yıl olmasına rağmen bu zaman bolluğunda zeki yaşamın tahminlerimizin ötesinde nadir olduğunu veya zeki canlıların davranışlarının farklı olabileceğini düşündürtmüştür.

Amerika’da yapılan araştırmalar bu durumu şöyle ifade etmişti.

“10 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene ışık hızının %10’luk dilimiyle yolculuk yapılır ve burada koloni kurulmasını takiben 300-400 yıl içerisinde bu yeni koloniden başka yıldızlara da gemiler gönderilirse, bu kolonizasyon dalgası yılda 0.02 ışık yılı hızıyla (yılda 190 milyar km) hareket eder. Yani bu uygarlık sınırlarını yıllara bölündüğünde her yıl 0.02 ışık yılı genişletmiş olacak şekilde yayılır. Galaksinin bir ucundan diğerine 100.000 ışık yılı olduğunu düşünürsek, bütün yıldızlara 5 milyon yıl içerisinde ulaşılmış olunur. Bizler için çok uzun bir süre olsa da astronomik, coğrafik ve biyolojik olarak çok kısa bir süredir. Burada ki en büyük değişken bir koloninin kurulması için gerekli olan zamandır ve 5.000 yıl üst limit olarak kabul edilir. 5.000 yıl kabaca insan ırkının ilk şehirleri kurmasından, uzaya çıkmasına kadar geçen süredir. Koloni başına 5.000 yıllık bir gelişme süresiyle hesaplanırsa, Samanyolu’nun kolonizasyonu 50 milyon yıl sürer.”

Fermi Paradoksu- Herkes Nerede?

Uzayda diğer canlıların olduğunu kabul eden teorilere sorulan soru şuydu, “Herkes nerede?”. Bu sorunun cevabını düşündüğümüz bazısı yakın bazısı uzak ihtimal birçok durum söz konusu olabilir.

  1. Evren üzerinde yalnızız. Bizden başka gelişmiş uygarlık yok.
  2. Süper zeki yaşama sahip canlılar dünyayı daha önceden ziyaret etti ancak biz o zamanlar yoktuk.
  3. Evren üzerinde ıssız bir konumda olabiliriz. Bu yüzden bizler hedefte değiliz.
  4. Evrende başka canlılar var ancak kolonileşme kafasında değiller.
  5. Evrende birden başka uygarlık olduğu için herkes kendi uygarlığını korumaya çalışıyor.
  6. Belirli bir düzeyin altında kalan uygarlıklar sorun teşkil etmiyor. Bu yüzden o seviyenin altında olanlara müdahale etmiyorlar.
  7. Bizleri gözlemleyebilecek seviyedeler, gözlemliyorlar ancak müdahale etmiyorlar.
  8. Evrede başka yaşamlar var ancak biz onlardan daha ileri seviyedeyiz.

Bu ihtimallerin dışında birçok ihtimal daha oluşturulabilir.