Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki farklılıklardan kaynaklı olarak belirtilen tarihler birbiri ile örtüşmez. Bir takvimdeki tarihi diğer takvim ile ifade etmek için çeviri işlemini uygulamanız gerekmektedir. Hicri Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir? Adlı yazımızda, Hicri Takvimdeki tarihleri Miladi Takvime çevirmeyi göstereceğiz.

Hicri Takvim ile Miladi Takvim Arasındaki Farklar

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki tarihlerin birbiri ile aynı sonucu vermemesinin sebebi aralarındaki farklardır. Bir tarihi diğer takvimde kullanmak için diğer takvime çevirme işlemini uygulamalısınız. Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki farklar;

 • Miladi Takvim “güneş” yılını esas alırken Hicri Takvim “ay” yılını esas alır. İki takvim arasında 11 gün fark vardır.
 • İki takvimin başlangıç olarak gördükleri tarihler farklıdır.
  Miladi Takvimde başlangıç tarihi Hz. İsa’nın doğum tarihi olan 0 yılı olarak kabul edilmektedir.
  Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hz. Muhammed’in hicret ettiği tarih olan 622 yılını kabul edilmektedir.
 • İki takvimin bir yılı ifade eden zamanı farklıdır.
  Miladi Takvimde bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilir.
  Hicri Takvimde bir yıl 354 ya da 355 gün olarak kabul edilir.
 • Zaman dilimlerini ifade eden aylar iki takvimde de farklıdır.
Miladi Aylar Hicri Aylar
1 Ocak Muharrem
2 Şubat Safer
3 Mart Rebiülevvel
4 Nisan Rebiülahir
5 Mayıs Cemaziyelevvel
6 Haziran Cemaziyelahir
7 Temmuz Recep
8 Ağustos Şaban
9 Eylül Ramazan
10 Ekim Şevval
11 Kasım Zilkade
12 Aralık Zilhicce

Hicri Yılı Miladi Yıla Çevirme

Hicri Takvimde gösterilen yılı Miladi Takvim yılına çevirmek için 33 ve 622 sayılarına dikkat etmelisiniz.

 • 622= Miladi takvimin başlangıç olarak kabul ettiği hicret yılı.
 • 33= Güneş yılı ile Ay yılı arasındaki fark 11 gündür. 365/11=33

Hicri yılı Miladi yıla çevirmek için;

 • Hicri yılı 33 sayısına bölünüz.
 • İşlem sonucunda çıkan “bölümü” hicri yıldan çıkarınız.
 • Kalan sayıyı 622 ile toplayınız.

Örnek: Hicri Takvimdeki 1440 yılını Miladi Takvim yılına çeviriniz.

1440 : 33 = 43
1440 – 43 = 1397
1397 + 622 = 2019