İlk insan kimdir sorusu tarihin ve insanlık sürecinin başlangıç tarihine ışık tutmakta ve tarih bilimcileri tarafından her bulgu titizlikle incelenmektedir. Tarih biliminin bu konu hakkındaki araştırmalarını somut delillere dayandırarak ortaya çıkarması, sürecin daha net ifade edilmesine olanak sağlamaktadır. İlk insan kimdir adlı yazımızda ilk insanın bulguları, yaşadığı tarih ve ortaya çıkarılış süreci detaylı olarak anlatılmaktadır.

İnsanlık Tarihi

İlk insan kimdir sorusuna cevap bulma isteği, insanlığın temelini ve kökenini araştırmaya dayanmaktadır. İnsan türünün hangi tarihlerden beri yaşadığı tespit edildiğinde tarih ve gelişim konusunda daha net düşünceler ortaya koyulabilmektedir. Birçok bilim araştırmacıları, genetik bilim çalışmaları, mevsimsel araştırmaların geçmişe dönük yapılması ve arkeolojik buluntuların karbon testleri ile yaş tespitinin yapılması bu sürecin birer parçasıdır. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler geçmişe ışık tutup gelecek konusunda insanlığa yol göstermektedir. Verilerin birleştirilmesi sonucunda ilk insan ve ilk insanlık tarihi hakkında bilgilere ulaşılmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda insan türüne “Homo” denilmiştir. Homo’nun anlamı “homogen” kelimesinden yola çıkılarak elde edilmiştir. Bu ifade, genetik farklılıkların çok az ve birbirlerine çok yakın olduğunu göstermektedir. Homo türü, insanlar ile çok az farklılık göstermekte ve birçok noktada eşleşme sağlanmaktadır. Homo kelimesi kendi içerisinde kategorilere ayrılarak, türlerin nitelik ve yaşadıkları döneme göre sınıflandırılması sağlanmıştır. Bu sınıflandırma, insanlık tarihindeki gelişimi daha kolay ifade etmek için kullanılmıştır.

İnsan Türleri

  1. Homo Habilis: Homo türlerinin sınıflandırılmasında ilk sırada yer alır. Türün ilk canlıları olarak kabul edilmektedir. İnsan ve maymun arasında bir tür olarak kabul edilen Homo Habilis’ler iki ayakları üzerinde durabilmekte ve yürüyebilmektedir. Bunlara ek olarak avlanmak veya diğer ihtiyaçları için alet yapabilmektedir. Hayvanlardan ayrılan bu özellikleri ile insanlığın ilk türü olarak kabul edilmektedir. Tarihleri 2 milyon yıl öncesine dayanmaktadır.
  2. Homo Erectus: Homo türlerinin ikinci kademesinde yer alan Homo Erectus’ların tarihi 1.8 milyon yıl öncesine dayandırılmaktadır. Homo Habilis’lerden daha yetenekli olarak kabul edilmektedir. Hayatlarını kolaylaştıran hamleleri yapmaları ile maymun türünden uzaklaşarak insanlığa daha da yakınlaşmışlardır. Barınaklarında küçük topluluklar haline yaşamayı kabullenen Homo Erectus’lar, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için avcılık yapmayı ve ısınma ihtiyaçlarını gidermek için ateş yakmayı öğrendiler.
  3. Homo Sapiens: Homo Erectus’ların gelişerek daha da yetenekli hale gelmesi Homo Sapiens türünü ortaya çıkarmıştır. Bu gelişim 200 bin yıl öncesinde tamamlanmıştır. Fiziksel görünümü, biyolojik temelleri ve davranışları ile günümüzdeki insana en yakın tür olarak açıklanmaktadır.

Dünyaya Gelen İlk İnsan Kimdir?

Dünyaya gelen ilk insanın bilimsel bir açıklaması yoktur. Bilimsel araştırmalar sonucunda insanlık tarihini etkileyen bulgular ve veriler toplanarak türlerin gelişimi analiz edilmiştir. Ancak, dünyaya gelen ilk insanı tanımlamak mümkün değildir.

Dini kitabımız neticesinde ifade edilen bilgiler insanlık tarihinin gelişimi açısından dikkate alınan kaynaklardandır. Kitabımızda yer alan bilgilere göre ilk insan Hz. Adem olarak ifade edilmektedir.