İşsizlik sigortası hakkında, son 120 gün şartı ile ilgili yapılan değişikliğe ilişkin, İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirme aşağıda gönderilmiştir.

İŞSİZLİK SİGORTASI DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Bilindiği üzere; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için “hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak” şartı yer almaktaydı. Buna göre hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde devamsızlık veya hizmet akdinde işten çıkış-işe giriş nedeniyle kesinti bulunması halinde sigortalılar işsizlik ödeneğinden yararlanamamaktaydı.

Bugün yayımlanan 7161 sayılı Kanunun 25. maddesinde “ 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.” hükmü yer almaktadır. Maddenin yürürlük tarihi, yayımı tarihinden sonra (18.01.2019 ve sonrasında) hizmet akdi feshedilenler için uygulanacak şekilde belirlenmiştir.

Düzenleme ile 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olduğuna bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde sürekli hizmet akdinin bulunması ve Kanunda yer alan diğer şartları da taşıması halinde işsizlik ödeneği hak sahipliğinin belirlenmesi sağlanmıştır.

Devamsızlık sebebiyle fiilen çalışılmamış olsa dahi sigortalının son 120 günlük dönemde sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen prim ve hizmet belgelerinde işsizlik sigortası kapsamında kayıtlı sigortalı olması hizmet akdine tabi olunması için yeterli kabul edilmektedir.

İşsizlik ödeneği hak sahipliğinin belirlenmesine ilişkin son 120 gün kontrolünde 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için artık devamsızlık (diğer nedenler, birden fazla dahil) dikkate alınmayacaktır. Ancak, hizmet akdinde işten çıkış-işe giriş nedeniyle kesinti bulunması hali (örnek: 01.01.2019 işten çıktı / 02.01.2019 işsiz / 03.01.2019 işe giriş prim yatarsa boşluk olmuş olur.) yine hak düşürücü sebepler arasında yer almaktadır.

İyi Çalışmalar