İyonosfer İngilizce adı ile ionosphere

Kısaca iyonosfer nedir ?

iyonosfer katmanlari ve ozellikleri - İyonosfer Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

İyonosfer atmosferin çok aktif bir parçasıdır ve Güneşten emdiği enerjiye bağlı olarak büyür ve küçülür. İyonosfer adı, bu tabakalardaki gazların, elektrik yükü olan iyonları oluşturmak için güneş radyasyonu tarafından hareketlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

iyonosfer nedir - İyonosfer Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

İyonosfer Özellikleri

İyonosfer, atmosferin güneş radyasyonu ile iyonize olan kısmıdır.

Atmosferik elektrikte önemli bir rol oynar ve manyetosferin iç kenarını oluşturur.

Yüksek öneme sahiptir, çünkü diğer işlevlerin yanı sıra, dünyadaki uzak yerlere radyo yayılımını etkiler.

Dünya atmosferinin en alçak kısmına troposfer denir ve yüzeyden yaklaşık 10 km’ye kadar uzanır.

10 km’nin üstündeki atmosfere stratosfer, ardından mezosfer denir.

80 km’nin (50 mil) üzerindeki yüksekliklerde, termosferde atmosfer o kadar incedir ki, serbest elektronlar yakındaki bir pozitif iyon tarafından yakalanmadan önce kısa süre boyunca mevcut olabilirler.

Bu serbest elektronların sayısı, radyo yayılımını etkilemek için yeterlidir.

Atmosferin bu kısmı iyonlaştırılır ve iyonosfer olarak adlandırılan bir plazma içerir.

Bir plazmada, negatif serbest elektronlar ve pozitif iyonlar, elektromanyetik kuvvet tarafından birbirlerine çekilir, ancak elektriksel olarak nötr bir molekülde bir arada sabit kalmak için çok enerjiktirler.

İyonosfer düzensiz iyonlaşma yamalarına sahiptir.