Günlük hayatta en çok kullandığımız malzemelerden biri olan kâğıt, fotokopi çekmek için, yazı ve resim için, çizim ve ambalaj yapmak için birçok farklı alanda kullanılan vazgeçilmez bir üründür. İnsanlığın başında icat edilen devrim niteliğinde bir araçtır. Tarihte yazı ilk kez taşlar üzerine oyma sanatı ile kaydedilerek gelecek kuşaklara ulaştırılması amaçlanmıştır. Kâğıdın icadı ile taş oymacılığından kurtulup yerini kâğıtlar almış ve kullanım olarak yaygınlaşmıştır.

Kâğıdın icadı ile insanoğlunun bilgi kapsamı genişlemiş ve kullanım alanları çoğalıp gelecek nesillere aktarım kolaylaşmıştır. İlk kâğıdın icadı ve ortaya çıkışı Çin’de gerçekleşmiş ve dünyaya hızlı bir şekilde duyurulmuştur. Avrupalılar tarafından bulunan kâğıdın kullanımı 1 yıl sonra gerçekleşip 12.yüzyılda insanlarla tanışmıştır.

Ağaçların Katkısı Ve İlk Kâğıt Üretimi

Kâğıt üretimi ağaçlar sayesinde olmaktadır ve ağaçlardan üretimi sağlanmaktadır. Ağacın ince ve sert kütük kısımları kullanılarak üretim yapılmakta ve kâğıt üretimi doğrudan ağaç ile bağlantılıdır. İlk kağıt üretimini yapan Çinliler ellerinde olan ve gayet ilkel olan bir teknolojiyle icatlarını hayata geçirmişlerdir. Aşamalarının başında ağaçların sert kısımlarını kullanarak soyulma işlemi olduktan sonra küp halinde doğrayarak kaynayan suda bu parçaları haşlarlardı. Böylelikle üzerindeki talaş artıklarından kurtulup kâğıt hamuru elde edilirdi.

Sertliğinden kurtulup yumuşayan hamuru kuruttuktan sonra ince dikdörtgen şekiller elde ediliyordu. Bu ilkel teknoloji ile Çin’de üretilen kâğıtlar genelde kalın ve kaba bir görünüme sahiptiler. Üstelik kullanılan malzemeler gereği zamanla sararma meydana geliyordu. Gelişen teknoloji ile bu sararmalar engellenip kaliteli yumuşaklıkta kâğıtlar üretilmeye başlanmıştır.

Günümüzde Kâğıt Üretimi Teknolojisi

Günümüzde üretilen kâğıtların teknolojisi ve üretilen kâğıtlar Çin’de üretilen ilk kâğıtlardan çok farklı bir yapı ve forma sahiptir. Modern teknoloji ile üretilen kâğıtlar hem daha yumuşak hem de kullanım bakımında daha verimlidir. İlk olarak ağaçların tomrukları kesilerek tambur biçiminde bir makine tarafından dışındaki sert kabuk soyularak işleme başlanır. Soyulan sert kabuklarla elde edilen kütükler kesim işlemine tabi tutulur. Kesilmiş olan küçük parçalar hamur elde etmek amaçlı su ile karıştırılarak kâğıt yapımı için ilk aşama tamamlanmış olur.

Sonraki aşamada hamur haline getirilen karışım içerisine selüloz maddesi eklenerek suda selülozun erimesi sağlanır. İçerisine mürekkep eklenerek 15 dakika karıştırma işlemi gerçekleştirilir. Borular yardımı ile kâğıt makinesine gönderilen hamur karışım işlenmeye hazır bir hal alır. Basınç ve vakum yardımı ile işlenen hamur kâğıt halini almaya başlamış ve kâğıt yapımı tamamlanmış olur. Kâğıt yapımı için kullanılan makineler ve araçlar bilgisayar vasıtasıyla kontrolleri sağlanır.

Son aşamalarda ise bıçak yardımı ile liflerin düzleştirilmesi sağlanırken kâğıdın yapısı sağlamlaştırılmaktadır. Kâğıdın yoğunluğunu ayarlamak ve arttırmak için kalsiyum karbonat eklenmektedir. Bu işlemlerden sonra hamur kurumaya bırakılır ve kuruduktan sonra kalan nem içinde kızıl ötesi radyasyon uygulanır. Hayatımızda yer alan kâğıtların zorlu üretim şekilleri bu şekilde tamamlanmaktadır.

Selüloz Ve Su

Kâğıdın hammaddesi selülozdan oluşmaktadır. Selüloz genel anlamda kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı imalatında kullanılan bir hammadde olma özelliği ile sıklıkla kullanılan bir karbonhidrat türüdür. Selüloz en çok kâğıt üretiminde rol oynamaktadır. Selüloz nişastaya benzer bir yapıya sahiptir.

Su ise kâğıt üretim sürecinin önemli bir maddesidir. 1 kâğıt üretilmesi için 100 litreye yakın su kullanılması gereklidir. Suyun az kullanılması ve israf edilmemesi adına gelişen teknoloji ile suyu dönüştürerek israfı önleme yöntemleri geliştirilmiştir.

Kâğıt Ürünleri Ve Kullanım Alanları

Zorlu üretim sürecinden geçen kâğıtlar günlük hayatımızda ve iş yerlerimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Farklı kategorilerde farklı kullanım alanlarına sahip kâğıtlar yaşantımızda büyük yer kaplamaktadır. Başlıca kullanım alanlarından olan yazıcı ve fotokopi kâğıtları çoğunluk olarak öğrenci kesimi ve iş yerleri için kullanılmaktadır. Bu gibi yerlerde kullanılan kâğıtların boyutları A4, A3 ve A2 şeklinde tasarlanmıştır. Defter, ajanda, bloknot için kullanılan kâğıtlar iş hayatımızda planlamalar yapmak ve takvim tutmak adına tasarlanan kâğıt çeşitleridir.

Karbon kâğıtları ise iş ve okul yaşantımızda bir nevi kurtarıcı görevinde kullanılır. Yazıların üzerine koyarak kopya edilmesini sağlamaktadır. Bu ve benzeri birçok alanda kullanılan kâğıtlar günlük hayatımızda özellikle büyük önem taşımaktadır. Ağaçlardan elde edilen kâğıtların israf edilmemesi adına geri dönüşüm malzemesi olarak da kullanılabilir.

Evde Geri Dönüşüm Kâğıt Yapımı

Kâğıt günlük yaşamımızda sıklıkla kullanılan bir malzemedir ve eski kâğıtlarla evde yepyeni bir kâğıt elde etme imkânı varken ortaya geri dönüşüm için bir çalışmada çıkmış olmaktadır. Evde olan kâğıtları minik minik parçalara keserek işleme başlarsınız. Bu minik kâğıtları suda bir gün bekletiyoruz ve mutfak mikseri ile ertesi gün kâğıtları çırparak karıştırıyorsunuz. İnce bir elek yardımı ile suyunu süzerek kurumasını sağlayıp kuruduktan sonra yepyeni bir kâğıt elde etmiş oluyorsunuz.

Bu yöntem yardımı ile hem geri dönüşüm yapmış hem de yeni bir kâğıt elde etmiş oluyorsunuz. Kullanılmış olan kâğıtları geri dönüştürerek doğaya katkı sağlamış olurken kâğıt üretiminde kullanılan ağaçlarında israfını engellemiş olabilirsiniz.