Birçok insan kendi kendine konuşma durumunu yaşamaktadır. Bu durumu tetikleyen birçok faktör olmakla birlikte stresin en büyük sebep olduğu belirtilmekte ancak sağlıklı şekilde oluşan bu durumun normal olduğu ifade edilmektedir. Kendi kendine konuşma hastalığı olarak tanımlanabilmesi için günlük yaşantınızı büyük ölçüde etkileyen bir durumun olması gerekir. Gerekli yönlendirmelerin yapılabilmesi için bireylerin çeşitli belirtiler gösterip göstermediği dikkate alınır.

Kendi Kendine Konuşma Nedir?

Büyük ve kalabalık toplumların, bireyin kendisine vakit ayırmadan daha çok çalışması ve daha çok olayla mücadele etmesi sonucunda yaşadığı içsel sürecin dışa vurumu olarak nitelendirebiliriz. Bu durum bir hastalık etkisi değildir. Birçok insan gündelik hayatında yaşadığı problemleri yalnız kaldığında sesli bir şekilde iç hesaplaşmasını yapar veya aynaya karşı tepkilerini dile getirir. Hangimiz yalnız kaldığımızda şarkılar söylemiyoruz veya yaptığımız hatalara sitem etmiyoruz?

Uzmanlar, bireyin kendi kendine konuşmasının altında gün içinde yaşadığı sorunların ve streslerin, içe atılan duyguların, gösterilmeyen tepkilerin yattığını düşünmektedir. Stres ve gerginlik bu durumu tetikleyerek daha büyük hale getirmesi ve kişinin günlük yaşantısını etkileyerek hatalara ve sıkıntılara yol açması sonucunda ise destek almak gerekmektedir.

Kendi Kendine Konuşma Hastalık Mı?

Psikiyatri uzmanları bu konuyu ikiye ayırarak aklımızdaki sorulara cevap olmaktadırlar.

  • Kendi kendine konuşmanın hastalık olarak görüldüğü durum: Bireyin yaşadığı sıkıntı, stres ve gerginlik durumlarından sonra kendini dış dünyadan tamamen soyutlayarak kendi iç dünyasına özgü bir yaşantı kurmasıdır. Bu hastalık psikoz olarak adlandırılmakta ve psikolojik destek ve tedavi görmesi gerekmektedir.
  • Kendi kendine konuşmanın hastalık olarak görülmediği durum: Bireylerin gün içinde yaşadığı sorun ve stresleri yok etmek amacıyla kendi kendileri ile hesaplaşma ve konuşma türüdür. Bu durum herhangi bir tehlike arz etmemekte ve birçok bireyde bulunmaktadır. Kendini savunma mekanizması gibi hareket etmektedir ve kişiye bir rahatlama vermektedir.

Ne Zaman Doktora Başvurmak Gerekir?

Gün içinde kendi kendine konuşma durumu rahatsızlık vermediği sürece normal olduğunu ifade etmiştik. Stresli ve gergin durumlarda yaşadığınız bu durum sizin hayat standartınız olmadığı sürece yaşanabilir ve olabilir.

  • Kendi kendine konuşma olayı, günlük yaşantınızı etkileyen, size ve çevrenize etki eden, sosyal yaşantınızı etkileyen bir boyuta geldiğinde,
  • Bireyin dış dünyadan soyutlanıp tamamen kendi iç dünyasına odaklanıp yeni bir hayat kurma girişimi olduğunda
  • Kişinin var olan davranışlarını bırakıp olumsuz davranışları benimsediğinde
  • Kendi kendine konuşma olayının artık kontrol edilemez boyuta geldiğinde ve istemsizce hareketlere sebep olduğunda, kişinin destek alması gerekmektedir. Size en iyi teşhisi psikiyatri uzmanları belirleyecektir. Her belirti bir hastalık göstergesi değildir.

Kendi Kendine Konuşmak Olumlu Olabilir Mi?

Kendi kendine konuşma durumunun insan zihin sağlığı açısından önemi vardır. Bu durum, sağlıklı ve kontrollü bir şekilde, kişinin bilinci yerinde olduğu sürece gayet normal ve sağlıklı olarak da görülmektedir. Kendi kendine konuşma, birçok insan için motivasyon kaynağı olup güveni arttırdığını ve konsantre olmayı da kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır. Bu konunun eğitim ile bir araya getirilerek öğrencilerin bir konuyu daha iyi kavrayabilmeleri için öneriler bile yapılmaktadır. Kendi kendine konuşarak, çalışmalarını sesli bir şekilde yapan kişilerin hafızasının güçlendiği görülmekle birlikte kendileriyle ilgili yaşadıkları problemleri ve karmaşık duyguları bu şekilde ifade eden kişilerin bir süre sonra bu duygularından kurtuldukları gözlemlenmiştir. 2008 yılında 5 yaş grubu çocuklarda yapılan bir araştırmada kendi kendine konuşan çocukların motor becerilerinin sessiz duranlara göre daha gelişkin olduğu da görülmüştür.

Bangor Üniversitesinde yapılan çalışmaya göre, kendi kendine yüksek telkinlerde bulunan kişilerin kendi üzerlerindeki kontrolün artmasına sebep olduğu ve daha iyi odaklandıkları görülmüştür. Kişi bu konuşmalarla kendini daha kontrollü ve motive olarak hazırlamaktadır.  Birçok profesyonel sporcu veya önemli bir iş görüşmesi yapacak kişiler, hayatımızın her alanında önemli bir adım atarken bu motive kaynağını yine kendi içinde bulmaktadır. Belirgin kişisel talimatları üretme kabiliyetimiz aslında bilişsel kontrolümüz için en iyi araçlardan birisi ve yüksek sesle söylendiğinde daha iyi işe yarıyor