KPSS, öğrenim hayatını tamamlayan kişilerin devlet memuru olmak için girmek zorunda oldukları sınavdır. Senenin belirli dönemlerde ÖSYM tarafından yapılan bu sınav, kişilerin meslek hayatındaki geleceğini etkilediği için büyük önem taşımaktadır. Sınavı başarılı geçen kişiler, tıpkı üniversite tercihi gibi il ve kurum ataması için başvuru yapabilmektedir. KPSS Sınavı Nedir? Konu Dağılımı adlı yazımızda, sınava dair bilmeniz gereken tüm bilgiler yer almaktadır.

KPSS Sınavına Neden Girilir?

KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın kısaltmasıdır. Devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen kişiler bu sınava girmek ve yeterlilik göstermek zorundadır. Her sene belirli dönemlerde gerçekleşen sınavdan başarılı puanlar alan kişiler ilgili bölümlere atama yapılması için tıpkı üniversitesi tercihleri gibi listeler oluştururlar.

KPSS devlet memurlarının ataması için yapılmaktadır ancak öğretmen veya memur gibi meslekler de memur kadrosunda sayılmaktadır. Sınava başvuru yapan kişiler lisans, ön lisans ve ortaöğretim seçeneklerinden yararlanabilmektedir. Sizler hangi alana uygunsanız o sınavdan yararlanabilirsiniz.

Lisans düzeyine sahip kişiler için düzenlenen KPSS, her yıl yapılmaktadır. Ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları ise iki yılda bir yapılmaktadır ve çift yıllar olarak belirlenmiştir. (2018 – 2020 – 2022 şeklinde) Sınava girmek için herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Kişiler dilediği kadar KPSS ye başvuru yapabilir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan alınan puanlar iki yıl boyunca geçerlidir. Devletin atamalarından veya kurumların başvuru aldığı pozisyonlara bu süreç boyunca başvuru yapabilirsiniz. Bu konuda tek istisna öğretmenler içindir. Öğretmenlerin sınavları sadece ilk yıl geçerlidir.

KPSS İçeriği Nedir?

KPSS, kişilerin aldıkları eğitimleri değerlendirmek ve yeterliliklerini ölçmek için yapılır. Eğitimi boyunca gördüğü dersler ile ilgili ezber konuların yanı sıra mantıksal düşünme gücü de ölçülmektedir. Sınav genel kültür ve genel yetenek olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS’de Hangi Dersten Kaç Soru Çıkıyor?

 • Matematik Sorusu: 30
 • Türkçe Sorusu: 30
 • Coğrafya Sorusu: 18
 • Tarih Sorusu: 27
 • Güncel Bilgiler Sorusu: 6
 • Vatandaşlık Sorusu: 9

Genel yetenek ve genel kültür kategorilerinde 60’şar soru bulunmaktadır. Sınavda yapılan her 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

KPSS Konu Dağılımı

KPSS’de konu dağılımları bellidir ancak çıkacak soru dağılımı değişkenlik göstermektedir. Çalıştığınız konulardan soru gelmeme veya fazla soru gelme olasılığı da vardır. KPSS sınavının konu dağılımı;

Türkçe Konu Dağılımı

 • Cümle Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Yapı Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Paragrafta Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Sözel Mantık
 • Anlatım Bozuklukları
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları

Matematik Konu Dağılımı

 • Rasyonel Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • EBOB – EKOK
 • Asal Çarpanlarına Ayırma
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Sayılar
 • Temel Kavramlar
 • Oran – Orantı
 • Çarpanlara Ayırma
 • Köklü Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Eşitsizlikler
 • Sayısal Mantık
 • Tablo ve Grafikler
 • Olasılık – Kombinasyon – Permütasyon
 • Modüler Aritmetik
 • Fonksiyon İşlem
 • Kümeler
 • Problemler

Geometri Konu Dağılımı

 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Üçgende Benzerlik
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Açılar
 • Doğruda Açılar
 • Geometrik Kavramlar
 • Kenarortay
 • Açıortay
 • Özel Üçgenler
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Katı Cisimler
 • Analitik Geometri
 • Çember ve Daire

Coğrafya Konu Dağılımı

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
 • Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
 • Türkiye’de Madenler, Sanayi ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Hayvancılık, Tarım ve Ormancılık

Tarih Konu Dağılımı

 • İslamiyet Öncesi Devirde Türk Tarihi
 • Türk ve İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmelerin Türk İslam Devletlerine Etkisi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşındaki Muharebeler ve Antlaşmalar
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Vatandaşlık Konu Dağılımı

 • Yargı
 • Yürütme
 • Yasama
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • İdare Hukuku
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Türk Anayasa Tarihi – Temel Kavramlar ve Anayasa Hukukuna Giriş
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Hukukun Temel Kavramları

KPSS Sınav Türleri

KPSS A Grubu:

KPSS A grubu sınavına giren kişiler bu grubun atamalarına dahil edilir. Kamu kurumlarında müfettişlik, uzmanlık ve kaymakamlık gibi kariyerlerini ilerletebilecek alanlarda atama yapabilir. 30 yaşından küçük ve 18 yaşından büyük kişiler başvuru yapabilir.

KPSS B Grubu:

Bu grup geniş bir atama alanına sahiptir. Mühendislik, memurluk ve avukatlık gibi tüm kadroları kapsamaktadır.

KPSS Eğitim Bilimleri:

Bu sınava giren kişiler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapabilirler. Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesinden mezun olan kişiler Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına ek olarak bu sınava da girmek zorundadır.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi:

Eğitim Fakültesinden mezun olan kişilere ek olarak diğer lisans bölümlerini bitirip pedagojik formasyon alanların da girmek zorunda olduğu sınavdır.