Yıllar içerisinde dünyanın kara, deniz ve hava alanlarının ortalama sıcaklık derecelerinde artış meydana gelmiştir. Sera gazlarının etkisiyle olan bu sıcaklık artışı, küresel ısınma olarak ifade edilir. Küresel olarak adlandırılmasının sebebi ekvatordan, kutuplara kadar tüm dünyayı etkilemesidir.

Küresel ısınmanın önemli bir etkisi, buzullarda meydana gelen erimedir. Kutuplardaki sıcaklık yükseldikçe buzullarda erime meydana gelir, bu durum ise deniz seviyesinin yükselmesi ile sonuçlanır. Gelecek yıllarda dünyamızı bekleyen tehlikenin farkında olmak ve küresel ısınmayı durduracak önlemleri almak gereklidir.

Küresel Isınmanın Nedenleri

1750’li yıllardaki sanayi devriminden sonra fosil yakıtlar fazlaca kullanıldı. Yakılan fosil yakıtlar sonucunda atmosfere salınan karbondioksit düzeyleri oldukça fazladır. İlk yıllarda tehlikenin farkında olmayan insanlar küresel ısınmanın kendini göstermesi ile birlikte fosil yakıtların atmosfere olan zararını tam olarak idrak edebilmiştir.

Kontrolsüz karbondioksit salınımının yanında, bu karbondioksiti emme yetisine sahip olan ormanlar ise hızla yok edilmektedir. Ağaçlar karbondioksit alıp, oksijen vererek havayı temizleme özelliğine sahiptir.

Küresel Isınmanın Sonuçları

Küresel ısınma sonucunda dünya genelinde bir sıcaklık artışı olur. Bu sıcaklık artışı insanlara önemsiz gibi gelebilir ancak ciddi sonuçları vardır. Örneğin kutuplarda bulunan geniş buz kütlelerinin erimesi, su seviyesinin yükselmesine sebep olur. Kutuplardaki canlı yaşamı giderek tehlikeye girmektedir.

Seller ise yüksek kesimlerdeki karların hızlı bir şekilde erimesi sonucunda karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Bunun yanında kar yağışı beklenen bölgelerde yoğun yağmur yağışı olması da sel ile sonuçlanabilir.

Kuraklık, küresel ısınma sonucunda meydana gelen bir durumdur. Dünya günden güne daha fazla kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlike bitki örtüsünün azalması ile daha da şiddetlenecek ve en sonunda tarımın durması ile kıtlığa sebep olabilecektir.

Küresel ısınma sonucunda hayvanları ve bitkilerin de doğal dengesi bozulur. Bitkiler toprağın yapısının değişmesi ve yeterince yağmur yağmaması sonucu kurur. Ormanları ise insanoğlu kendi eliyle yok etmektedir. Ormanların azalması bazı bölgelerde yağmurun azalması ve bitki örtüsünün yok olması ile sonuçlanır. Hayvanlar ise belirli bir tabiatta yaşamaya alışkındır. Küresel ısınma ile birlikte gelen tabiat değişiklikleri hayvanların yaşamını olumsuz etkiler. Bazı türler ise soyunun tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Küresel Isınma Sonucunda Meydana Gelen Sıcaklık Değişimi

Giderek artan fosil yakıt tüketimi ve sanayileşme ile atmosfere salınan zararlı gazlar tarihin en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Sera etkisi, dünyanın sıcaklığının belirli bir sınırda tutulması için vardır. Atmosferdeki gazlar sayesinde sera etkisi oluşur ve dünya insan yaşamına uygun sıcaklık seviyelerine ulaşır. Yani aslında sera etkisi dünyanın zararına değil yararına olan bir durumdur. Eğer sera etkisi olmasaydı dünya çok soğuk bir yer haline gelirdi ve yaşam oluşmazdı.

Ancak atmosfere salınan gazların artmasıyla birlikte bu sera etkisinde bir artış meydana geldi. Artık dünya sıcaklığı artmış durumda ve ne yazık ki bu sıcaklık artışının bazı sonuçları bulunuyor. 1800’lü yıllardan 2000’li yıllara geldiğimizde ortalama küresel sıcaklık 0,85 derecelik bir artış göstermiştir. Bu rakamın önemi bazı kişilerce anlaşılamayabilir. Dünyanın milyarlarca yıllık geçmişi düşünüldüğünde, Sanayi devriminden bu yana geçen görece kısa sürede yaşanan sıcaklık değişiminin ne boyutlarda olduğu anlaşılabilir.

Küresel Isınmaya Karşı Alınacak Önlemler

Küresel ısınmaya karşı önlem alınması gerektiği açıktır. Günlük yaşamda kişilerin alacağı önlemler yanında devletlerin alacağı bazı önlemler bulunmaktadır. Eğer küresel ısınmanın önüne geçilemezse, insanoğlu kendi eliyle dünyanın sonunu getirecek demektir. Durumun vehameti bir an önce anlaşılmalı ve gerekenler yapılmalıdır.

Petrol, Doğalgaz ve Kömür Tüketiminin Azaltılması

Enerjinin verimli kullanılarak tasarruf edilmesi ile sera gazları azaltılarak küresel ısınma yavaşlatılabilir. Binaların ısıtılması amacıyla harcanan doğalgaz, araçların kullandığı petrol yakıtları sonucunda atmosfere devamlı olarak gaz salınımı olmaktadır. Sanayileşme ile kullanılan fosil yakıtların artması, atmosferin aleyhine bir durum olarak sonuçlanmıştır.

Güneş ve Rüzgar Enerjisinin Daha Aktif Kullanılması

Doğal enerji kaynaklarına yönelmek, dünyamız için atabileceğimiz en önemli adımlardan biridir. Rüzgar ve güneş gibi doğal enerji kaynakları elektrik üretilmesi amacıyla kullanılabilir. Böylece atmosfere salınan gazlarda belirgin bir azalma meydana gelir. Bu anlamda geliştirilen projelerin desteklenmesi, ülkelerin ekonomilerine ve çevre sağlığına uzun vadede yaptıkları yatırımdır.

Toplu Taşıma ve Bisiklet Kullanımı

Ulaşım için insanların özel otomobillerini kullanması sonucunda egsoz gazı her gün yoğun olarak üretilmekte ve atmosfere salınmaktadır. Bunun sonucu olarak sera etkisi artmakta ve küresel ısınma gözlemlenmekteidr. İnsanların metro, otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarında yönelmesi, petrol tüketiminde ciddi bir azalmaya yol açar.

Çoğu gelişmiş ülkede bisiklet kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bisiket, ulaşım aracı olarak kullanmak yakıtın bedava olması anlamına gelir. Ulaşım giderlerinizi böylece sıfırlayabilirsiniz. Bunun yanında fiziksel aktivite düzeyinizi artırdığı için insan sağlığına olumlu etkileri vardır.

Sorumlulukların Bilincinde Olmak

Bireysel olarak yapabileceklerimizin bilincinde olmamız çok önemlidir. Bununla birlikte ülkeler de küresel ısınma nedenlerin ve sonuçlarının bilincinde olmalı, bu doğrultuda gereken tüm önlemleri almalıdır. Doğanın dengesi bozulduğunda, geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşabiliriz.