Kutup Yıldızları, gökyüzü üzerinde yerlerini hiçbir zaman değiştirmeyerek diğer yıldızlardan ayrılan bir özelliğe sahiptirler. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü ve yörünge hareketi ile birlikte diğer yıldızlar yer değiştirirken kutup yıldızları bu hareketlerden etkilenmeyerek her zaman yerini korur. Bu durumdan kaynaklı olarak özel bir alana sahiptir. Yolunu kaybeden kişilerin Kutup Yıldızı aracılığıyla yolunu bulması mümkündür. Yerinden hiçbir zaman oynamadığın için Demir Kazık olarak da adlandırıldığı dönemler olmuştur ancak bilimsel olarak Polaris ismini taşımaktadır.

Kutup Yıldızı Nasıl Bulunur?

Kutup Yıldızı, akşam saatlerinde her zaman kendini fark ettirecek ışık potansiyeline sahip bir yıldızdır. Kendinize göre kuzey yönüne çevrilerek gökyüzüne baktığınız takdirde Kutup Yıldızı’nı görebilirsiniz.  Bu yıldızı Kuzey Yarım Küre’den rahatlıkla görebilirsiniz ancak güney yarım kürede rastlamanız olanaksızdır.

Kutup Yıldızı’nı gökyüzünde bulmak oldukça kolaydır, dâima pusulanın kuzey ibresi doğrultusunda bulunur. Büyükayı takımyıldızının oluşturduğu “tava”nın gövdesinin sonundaki iki parlak yıldızı (Dabne ve Merak) birleştiren hayalî doğruyu takip ederek, bu iki yıldız arasındaki mesafenin yaklaşık 5 katı kadar ileride Kutup Yıldızı bulunur. Gökyüzünün bu bölgesindeki en parlak yıldız olduğundan, başka bir yıldızla karıştırılma ihtimali düşüktür. Kutup Yıldızı’nın ufuktan yüksekliği, bulunduğunuz enlemi yansıtacaktır.

Kutup Yıldızı Neden Yerinde Sabit Kalır?

Dünya kendi ekseni ve yörüngesi etrafında dönerken Kutup Yıldızı’nın yerinde sabitmiş gibi görünmesinin sebebi aslında eksen hareketi ile ilgilidir. Kuzey Yıldızı tam olarak dünyanın ekseni ile aynı doğrultuda olmamakla birlikte aradaki sadece bir derecenin dörtte üçü kadardır. Uzunca bir süre boyunca Kutup Yıldızı’nın yeri aynı kalacaktır anacak yaklaşık iki yüzyıl boyunca aradaki fark azalmaya başlayacak ve 25 dakikaya kadar düşecektir. Daha sonra Kutup Yıldızı dünyamızın ekseni içerisinden uzaklaşıp ancak 25 bin yıl sonra aynı yerine dönebilecektir.

Kutup Yıldızı Her İki Yarım Küreden de Görülür Mü?

Kutup Yıldızı, kuzey yarım kürede bulunanlar için ideal bir yol gösterme aracıdır. Daima kuzeyi göstermesi ve her gece sabit olarak ulaşılabilir olması sayesinde yolunuzu rahatlıkla bulabilirsiniz. Ancak güney yarım kürede bu durum geçerli değildir. Güney yarım kürede yaşayan kişiler Kutup Yıldızı’nı göremez.