Yoğunluğu en düşük element olan Lityum, doğa da saf halde bulunmaktadır. Li sembolüne sahip olan Lityum’un atom numarası ise üçtür. Lityum, Johan Augıst Arfwedson tarafından 1817 yılında keşfedilmiş olup, periyodik tabloda alkali metaller grubunda yer almakta olan kimyasal bir elementtir. Gümüşümsü beyaz ve yumuşak metal Lityum, kesilebilir ve hava ile teması sonucunda ise gri bir renk alır. Bu reaksiyon neticesinde lityum oksit oluşmakta ve bu oksitlenme ile beraber rengi de lekelenir ve kararır.

Lityum Nerelerde Kullanılır?

Lityum elementinin kullanım alanı oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir veMetali doldurma özelliği sonucunda kamera pilleri ile cep telefonu pillerinin dolumunda ve hava taşıtlarında alaşım olarak kullanılmakta olan Lityum, bileşiklerinden olan Lityum karbonat, seramik endüstrisinde, alüminyum üretiminde, manik depresif hastalıklar ile bipolar bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır. Motor yağı ve gres üretiminde lityum hidroksit, hidrojen gazı üretiminde lityum hidrür ve soğutma sistemlerinde ise lityum  bromür ile klorür kullanılmaktadır. Ayrıca Lityum, cam endüstrisinde hem lityum karbonat olarak hem de mineral olarak kullanılmaktadır. Lityum, günümüzde depresyon tedavisi ile bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmakta ve sinir hücrelerine olan etkilerinden dolayı hastalığın manik dönemlerinde atakları önlemek maksadıyla kullanılmaktadır.

lityum pil - Lityum Nedir, Özellikleri Nelerdir ve Nerelerde Kullanılır?

Lityum Özellikleri Nelerdir?

Periyodik tablonun 1A grubunda yer almakta olan ve alkali metal element serisinde olan Lityum, katı halde ki gümüşümsü ve beyaz gri renkli bir elementtir. Lityum’un atom numarası üç ve elementin sembolü ise Li olarak gösterilmektedir. Lityum elementinin, kaynama noktası 1814 derece ve erime noktası da 179 derecedir. Sodyum ile benzer özellikler taşımakta olan Lityum, bıçakla kesilebilir ve sodyuma oranla daha sert ve daha az aktiftir. Lityum, yoğunluğu en düşük metaldir ve bu nedenden dolayı da hidrokarbonlar üzerinde batmadan durabilmektedir. Ayrıca Lityum, oda sıcaklığında azot ile reaksiyona girebilen tek metaldir ve su ile de şiddetli tepkimeye girmektedir. Lityum, su ve hava ile kolayca oksitlenerek lekelenir ve kararır. Aynı zamanda su ile su buharında ki oksijen ile tutuşur ve hava da bulunan oksijen ile reaksiyona girerek de lityum oksidi oluşturmaktadır.