Metin kaynakçaları hazırlanan proje ya da tezin raporlanması kısmında belirtilmek zorundadır. Yazıyı hazırlayan kişi başka bir kişinin kitaplarından veya belgelerinden alıntı yaptı ise mutlaka belirtmelidir aksi halde intihal suçu işleyecek ve başkasına ait bilgileri izinsiz kullanmış sayılacaktır. Başkasına ait kullandığımız bilgilere bu şekilde yer vermemiz, o kişiden yararlanıldığını ifade eder ve kendisi bu yolla bilgilendirilir. Metin Kaynakçası Nasıl Yazılır? Adlı yazımızda, kaynakçanın nasıl oluşturulduğu ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler yer almaktadır.

Metin Kaynakçası

Makale, bildiri veya sunum gibi hazırlanan metinlerde başka bir kişinin kitap veya diğer yazılarından alıntılar yapıldı ise sayfanın son kısmında metin kaynakçısı olarak belirtilmek zorundadır. Alıntı yapmak araştırmacılar için doğal bir yöntemdir. Aynı alanda araştırma yapan birçok kişi bulunmakta ve bir araştırma diğeri için önemli bir kaynak olabilmektedir. Ancak bu alıntıların belirtilmemesi suç işlenmesi yol açar.

Daha çok araştırmalarda diğer kişilerin eser ve çalışmalarından alıntılar yapılır. Alıntı yapılan kaynağın çeşidine göre kaynakçada belirtilmesi değişkenlik göstermektedir. Kaynakça hazırlarken bunlara dikkat edilmelidir. Metinlerinizi başka bir kuruma sunuyor iseniz metin kaynakçasına dikkat edildiğinin farkında olmalısınız.

Kaynakça Nasıl Yazılır?

Kaynakçanın yazılma şekli kaynağın türüne göre değişkenlik gösterir. Kaynakça yazma şeklinin genel ifadeleri aşağıdaki şekildedir.

  • Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır?

Alıntılarınızı bir makaleden aldıysanız aşağıdaki şekilde kaynakça olarak eklemelisiniz. Makale kaynakçası için sırasıyla şu şekilde olmalıdır;

Yazarın Soyadı, İsminin Baş Harfi. (Yayınlandığı Tarih). Makalenin Tam Adı. Yayınlanan Dergi Adı. Derginin Cilt Numarası. Derginin Sayısı. Dergideki Sayfa Numarası.

  • Tekmedir, M. (2018). Metin Kaynakçasının Nasıl Yazıldığına Dair Araştırma. İnternet Teknolojileri Araştırma Dergisi. Sayı 3. (Mart 2019)

Gazeteden alındı ise;

  • Kuş, A. (2003). Yaz Gündönümünün Hayvanlar Üzerindeki Etkisi. Bilim Gazetesi (5 Haziran 2003)

Ansiklopediden alındı ise;

  • Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15, Ankara: 3B Yayıncılık

Bildiriden alındı ise;

  • Ataş, T. (2007). Mevlana’nın Eğitime Bakışı. Eğitim ve Kültür Sempozyumu. (1 – 6 Mart 2008). Muğla: Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Tezden alındı ise;

  • Horozcu, K. (2012). Türkiye’deki Özel Eğitim Kurumlarının Yeterliliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır?

Alıntıları bir kitaptan aldıysanız aşağıdaki şekilde kaynakçaya eklemeniz gereklidir. Kitap kaynakçası eklemek için sırasıyla şu şekilde yazılmalıdır;

Yazarın Soy Adı, Adının Baş Harfi. (Yayınlandığı Tarih). Eserin Tam Adı. (Kaçıncı Basım Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.

Tek yazarlı kitaplar;

  • Uçan, S. (1992). Türkü ve İnsan. İzmir: Türkü Ansiklopedisi Yayınları

Çok yazarlı kitaplar;

  • Soy, K. ve Müldür, L. (2003). Psikoloji Bilimine Giriş. İstanbul: İletişim Yayınları

Kurum yazarlığı olan kitaplar;

  • Türk Standartlar Enstitüsü. (2004). Üst Düzey Kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü

Elektronik Kaynakların Kaynakçası Nasıl Yazılır?

İnternete yer alan bir kaynaktan alıntı yaptıysanız aşağıdaki şekilde kaynakçaya eklemeniz gereklidir. Kaynakçada olması gereken düzen aşağıdaki gibidir;

Yazarın Soy Adı, Adının Baş Harfi. (Yayınlandığı Tarih). Belgenin Tam Adı. Üçgen Ayraç İçinde Belge URL’si. Erişim Tarihi.

Metin Kaynakçası Nasıl Yazılır? Adlı yazımızda, kaynakça göstermek için örnek ifadeler kullandık. Belirtilen eserler bir kişiye ve kuruma ait değildir. Açıklamaların daha iyi anlaşılması için uydurulmuştur.