Muallim Naci Kimdir ? Hayatı ve Eserleri Nelerdir ?

Muallim Naci, Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Ahmet Mithat Efendi ile tanıştıktan sonra ve onun yönlendirmesiyle öğrendiği Fransızca ile Batı edebiyatının önemini kavramıştır. Doğu ve Batı  kültürlerinin etkisiyle eski tarzda şiirler ve bazı Fransız sanatçılarından (La Fontaine, Musset, Lamartine, Hugo vb.) çeviriler yapmıştır. Hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmakla  birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Okulda aldığı ilk kültürün etkisi ağır basmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’e karşı edebî  düşüncelerini savunmuştur.

Esrelerinden bazıları şunlardır: (şiir) Ateş-pare, Şerare, Füruzan, Demdeme; (Sözlük) Lugat-i Naci.