Namık Kemal, Tanzimat Dönemi şair ve yazarlarındandır. 1840 yılında Tekirdağ’da doğdu. Çocukluğu, dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanında geçti. Onunla birlikte Kars, Sofya gibi pek çok yerleri dolaştı. Düzenli bir öğrenim göremedi, kendi kendini yetiştirdi. Bir süre tercüme odasında memurluk yaptı. Şinasi ile tanıştı. Şinasi’nin Avrupa’ya gitmesi üzerine Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı. Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyelerinin İstanbul’dan uzaklaştırılması üzerine Ziya Paşa ile birlikte Paris’e, oradan Londra’ya geçti ve Ziya Paşa ile Hürriyet gazetesini çıkardı.

namik kemal resimleri - Namık Kemal Kimdir Hayatı ve EserleriYeni Osmanlılar Cemiyeti üyelerinin affedilmesiyle İstanbul’a döndü ve ibret gazetesini çıkardı. Vatan Yahut Silistre adlı oyununun oynanması üzerine Magosa’ya (Kıbıs) sürüldü. Burada otuz sekiz ay kaldı. Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle çıkartılan siyasi aftan yararlandı. Midilli, Rodos ve Sakız adalarında mutasarrıf (vali) olarak görev yaptı. Sakız Adası’nda 1888 yılında öldü. Mezarı Bolayır’dadır. Vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal, edebiyatımızın pek çok alanında eserler verdi: Şiir, tiyatro, roman, tarih, eleştiri vb. Eserlerinde vatan, ulus, özgürlük, hak, adalet, tutsaklık, baskı vb. gibi kavramları işledi. Halkın bilinçlenip gelişmesi için sanatı bir araç olarak gördü. Ülkede meşrutiyet idaresinin kurulması için halkı aydınlatmak amacıyla şiirler yazdı. Tiyatrolarında yurt, aile, ulus gibi konulara değindi.

Eserlerinden bazıları şunlardır: (şiir) Namık Kemal’in şiirleri; (tiyatro) ,kan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Âkif Bey, Gülnihâl, Celalettin Harzemşah ve Karabelâ; (roman) İntibah, Cezmi —Edebiyatımızda ilk tarihi roman-; (eleştiri) Tahrib-i Harabat, Takip, Renan Müdafanamesi; (tarih) Osmanlı Tarihi vb.