Narsisistik kişilik bozukluğu, kişinin kendine çok büyük bir hayranlık duyması hatta kendine tapmasıdır. Bu kişiler kusursuz olduklarına ve çevresindeki insanların kendilerine hizmet etmek için var olduklarına inanmaktadırlar. Bir aşamadan sonra tedavi almadan yaşamlarına devam etmeleri imkansız görülmektedir. Narsisistik kişilik bozukluğu nedir? adlı yazımızda narsistik kişilik bozukluğunun tanımı, nedenleri ve tedavisi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Narsisizm kavramı Yunan mitolojisinde sudaki yansımasını görerek yansımasına yani kendisine aşık olan ve bu imkansız aşkına ulaşma isteğiyle suya düşüp boğularak hayatını kaybeden Narkissos’dan gelmektedir. Narsisizm kişinin kendi benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılığı ifade etmek için kullanılmaktadır. Ellis adındaki psikanalitik kuramcı 1898 yılında ilk kez Yunan mitolojisindeki bu karakteri psikolojik bir fenomeni açıklamak için kullanmıştır. Narsisizmin ileri boyutlarda görülmesine tıpta narsisistik kişilik bozukluğu denilmektedir. Narsisistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler kendilerini aşırı beğenen, üstün gören, sürekli onay bekleyen kişilerdir. En güzel, en çekici, en yetenekli, en zeki, en güçlü kişiler olarak kendilerini görmektedirler. Bu sebeple oldukça sık hayal kırıklıkları yaşamaktadırlar. Kendilerini yüceltmek, için başka kişileri kullanmaktadırlar. Arkadaşlıkları çıkar ilişkisi üzerine kurulmaktadır. Başkalarının duygu ve düşünceleri bu kişiler için öneme sahip değildir. Çevreleri tarafından ben-merkezci olarak tanınmaktadırlar. Özellikle tüketici toplumlarda, narsisistik kişilik bozukluğu işbirlikçi toplumlara göre daha sık görülmektedir.

Bebekler dünyaya ben-merkezci bir yapıya sahip olarak gelmektedirler. Bebek henüz ‘ben’ ve ‘ben olmayan’ ayrımı yapamamaktadır. Dolayısıyla bir narsisizm durumu içindedirler. Bu döneme ‘primer narsisizm’ adı verilmektedir. İlerleyen yıllarda kişi dış dünyanın kurallarını öğrenmeye başlamaktadır. Davranışları artık ben-merkezci değildir. Fakat patojenik yaşantılar nedeniyle kişi gelişmemiş duruma geri dönebilmektedir. Bu durum ‘sekonder nasrsizm’ olarak adlandırılmaktadır.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Çocukluk döneminde yaşanan korku, endişe, kaygı, başarısızlık, bağımlılık gereksinmelerinin herhangi bir sebeple ihmal edilmesi, ebeveynlerin çocuğun özelliklerini aşırı yüceltmeleri, çocuğun sık sık başkalarıyla kıyaslanması, fiziksel veya duygusal istismar, narsisizmin gelişmesine ve narsisistik kişilik bozukluğunun oluşmasına yol açabilmektedir.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Narsisistik kişilik bozukluğu için net bir tedavi yöntemi yoktur. Terapiler kişiye iyileşme sürecinde yardımcı olabilmektedirler. Terapinin başlıca amacı kişinin özgüvenini geliştirmek ve daha gerçekçi düşünerek hareket etmesine yardımcı olmaktır.