Günümüz toplumlarında en sık görülen psikiyatri hastalıklarından biri de obsesifkompülsif bozukluğu rahatsızlığıdır. Diğer birçok psikiyatri hastalıklarına göre oldukça tehlikeli riskler taşıyan obsesifkompülsif bozukluk rahatsızlığı özellikle çocukluk dönemlerin yaşanılan çeşitli travmalara bağlı olarak gelişmekte ve yıllar içerisinde gitgide etkisini arttırarak bireyin ruh sağlığında ciddi olumsuzlukların meydana gelmesine neden olmaktadır.

Birçok toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da azımsanamayacak kadar obsesif kompülsif bozukluğu rahatsızlığına sahip çok sayıda hasta bulunmaktadır.

Anksiyete türü bir hastalık olan obsesif kompülsif hastalığı taşıdığı birçok olumsuz riskleri nedeniyle mutlak tedavi gerektiren psikiyatri hastalıklarındandır. Çeşitli belirtilerle kendini gösteren obsesifkompülsif bozukluğu aynı zamanda çeşitli nedenlere bağlı olarak da meydana gelebilmekte ve tedavi edilmediği sürece bireylerin ciddi anlamda ruhsal çöküntülere maruz kalmasına neden olabilmektedir.

Psikiyatri doktorlarına göre ciddi bir ruhsal hastalık olan obsesif kompülsif bozukluğu hastalığı etkisini gösterdiği ilk yıllardan itibaren bireylerin en başta iş ve sosyal yaşantısını olmak üzere birçok günlük aktivitelerini ciddi anlamda tahrip edebilmektedir.

Bununla birlikte özellikle de tedavi edilmemiş ve ileri safhalara ulaşmış obsesifkompülsf bozukluğu rahatsızlığı bireylerin çeşitli ruhsal travmalar geçirmesine ve bunun sonucunda cinnet geçirmesine de neden olabilmektedir. Bu hastalığa sahip bireylerin birçoğu maalesef çoğu zaman hasta oldukları kabul etmediklerinden dolayı tedavi olmaya da yanaşmamaktadırlar. Çeşitli ruhsal olguların bir arada yaşanabildiği obsesif kompülsif bozukluğu rahatsızlığı diğer birçok psikiyatrik hastalıklara göre özellikle dışarıdan bakıldığında kendini belli etmemekte ve hastada çoğu zaman hasta olduğuna kanaat getirmemektedir.

Daha çok erkeklerde görülebilen obsesif kompülsif bozukluğu hastalığı hakkında birçok araştırma yapılmış ve bu araştırmaların neticesinde bu hastalığa yakalanmış bireylerin gerek kendi sağlığı açısından ve gerekse de çevresinde yer alan diğer bireylerin can güvenliği açısında olumsuz riskler taşıdığı ortaya çıkmıştır. Çeşitli krizlerle kendini gösterebilen obsesif kompülsif bozukluğu hastalığı özellikle ergen yaşlarda etkisini göstermekte ve tedavi edilmediği veya da fark edilmediği takdirde etkisi altına aldığı bireyin ve aile fertlerini bazı yönlerde ciddi anlamda olumsuz etkileyebilmektedir.

Tekrar eden olumsuz düşünceler ve davranışları belli kriterler doğrultusunda hapsederek kısıtlayan bir psikiyatri sorunu olan obsesif kompülsif bozukluğu hastalığına sahip bireyler genellikle kontrol etmekte aşırı zorlandıkları stres yüklü olumsuz düşünceler taşımakta ve bununla birlikte çeşitli korku ve hezeyanlar gibi olumsuz durumlar yaşamakta ve bu durum sebebiyle de uzun süreler huzursuzluk yaşamaktadırlar. Özellikle çok uzun süreler etkisini sürdürebilen bu olumsuz durumların neticesinde birey günün önemli bir kısmını stres, kaygı ve buna bağlı olarak da aşırı huzursuzluk durumu yaşayabilmekte ve bunun sonucunda birçok günlük aktivitelerini yapmakta oldukça zorlanmaktadır.

Tedavi edilebilir psikiyatri hastalıklarından olan obsesif kompülsif bozukluğu hastalığında en önemli faktörlerden biri de bireyin hastalığını kabul etmesi ve tedavi olması gerektiğine inanmasıdır.

Erken müdahalenin de hayati bir öneme sahip olduğu obsesif kompülsif bozukluğu hastalığı hastalığın ilerleme safhasına göre uzun veya orta vadeli bir tedavi sürecinden sonra iyileştirilebilmektedir. Uzmanların dikkat çektiği psikiyatri hastalıklarından olan OSKB hastalığının belirtileri görüldü takdirde mutlaka bir psikiyatri doktoruna başvurulması ve bunun akabinde gerekli tedavilere başlanılmalıdır.