OSGB nedir? OSGB açılımı nasıldır? Evet, merak ettiğiniz soruların yanıtı veriliyor. Güvenlik ve diğer hususlar hakkında detaylandırma yapılmıştır.

İlk olarak OSGB nedir sorusunun yanıtı veriliyor. OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak açılıyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış, en son yasal düzenlemeler ile bir işçinin dahi olduğu sanayi sayılan ya da sayılmayan her türlü iş yerine, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlar olarak açıklanmıştır.

Bakanlık Onayı

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında bakanlığın yasal olarak denetimi yapması, korumayı gerçekleştirmesi gibi durumlar güvence altına alınacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği; 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan iş yeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin Çalışma esas ve usulleri hakkında yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olarak açıklama yapılmıştır. Yetkilendirme ve çalışmaya başlamaları sağlanmıştır.

İSGB

osgb - OSGB Nedir?

Bakıldığında OSGB dışında, İSGB kavramı da son dönemin en çok kullanılan kavramları arasındadır. Direkt olarak kurulum zorunluğu olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Bu durumda az tehlikeli sınıfına giren, çok tehlikeli sınıfında olan gibi derecelere göre belirlenerek işletmeler tarafından çalıştırılması zorunlu olan uzmanlar ve alınması gereken önemler olacaktır.

Çalışan sayısına göre tehlike sınıfı belirlenmektedir. Hizmet şeklinin OSGB ya da İSGB olması açıklanacaktır. Uygulama tarihi genel olarak 2013 yılından itibaren düzenli bir şekilde gerçekleşmektedir. Yapılan incelemeler üzerinden en güvenli şekilde önlemlerin alınması sağlanacaktır. Yasal düzenlemelere uygun şekilde çalışmaların gerçekleşmesi mümkündür.

Örneğin;

Çalışan sayısının 1 ile 49 kişi arasında olduğu, az tehlikeli tehlike sınıfında yer alan iş yeri için hizmet şeklide OSGB’dir. Bu durumda az tehlikeli sınıfına uygun bir uzman ile OSGB yasa ve kurallarına uygun şekilde önlemlerin alınması sağlanacaktır. Konuya devam etmeden OSGB sitemizde bu konuda her zaman destek alabilirsiniz. Dilerseniz https://www.youtube.com/channel/UC8Sk09EK8XYwxkXt0octxdg sayfamızdan ise videolarımızı izleyebilirsiniz.

50 kişi ile 999 kişi arasında çalışanı olan firmalar için az tehlikeli olan tehlike sınıfı9nda OSGB uygulanacaktır. 1000 çalışanın üzerinde az tehlikeli için ise İSGB söz konusu olacaktır. 1 kişi ile 49 kişi arasında olan tehlikeli sınıf için ise osgb uygulanacaktır.

Kurallara ve yasalara uygun şeklide belirlenmiş olan çerçevede direkt olarak uygulamaların gerçekleşmesi sağlanacaktır. Değerlendirmenizi ona göre yaparak hareket edebilirsiniz.