İnsanoğlu merak duygusuyla donatılmıştır. Çevresinde gördüğü olaylara kayıtsız kalamamış ve onları inceleyerek çıkarımlarda bulunmuş ve bu çıkarımları hayatına entegre etmiştir. İnsanın içindeki en güçlü duygu özgürlük duygusudur. Bu duygu ona en iyi anlatan uçma duygusudur. Wright kardeşler ilk uçuş deneyimini yaparken sadece saniyelerce havada kalabildiler. Bilim ve teknolojinin geldiği son nokta ile bu durum farklı bir boyut kazandı ve artık insanlar nereye gidecekler ise sadece dakikalar ile ölçmeye en fazla saatler hesaplanmaktadır.

Uçak Nasıl Uçar?

Hava aracı olarak en çok kullanılan uçaktır. Uçak aerodinamik yapısı ile havada tutunarak mesafe kat edebilmektedir. Uçak üzerine etki eden dört kuvvet vardır. Bunlar; itme, sürtünme, kaldırma ve yer çekimidir. Motorlardan aldığı güç ile itme kuvvetini alarak, havanın kaldırmasıyla birlikte uçak mesafe kat eder. Kanat uçlarında bulunan kanatçıklar vasıtası ile yatay ve dikey düzlemde hareket eder. Uçuş için bunlar yeterlidir. Ancak uzun mesafeli veya kötü hava şartlarında uçuşun olabilmesi için uçak üzerinde ekstra donanımlara ihtiyaç vardır. Havacılık terminolojisinde ek donanımlar için uçuş aletleri tanımlaması kullanılır.

Otomatik Pilot

Pilotun verdiği girdileri kullanarak uçağın sahip olduğu sistemler dahilinde kendi kendine komut vererek uçuşu icra etmesini sağlayan sisteme otomatik pilot denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere otomatik pilot sisteminin kullanılabilmesi için bir pilot gereklidir. Otomatik pilot uçuşu icra etse bile uçuş safhasındaki kritik noktalarda (kalkış, iniş, emercensy vb.) gerekli olan girdiyi sağlayamaz.

Otomatik Pilot Sistemi Nasıl Çalışır?

otomatik pilot ekrani - Otomatik Pilot Sistemi Nasıl Çalışır ? Uçağı Nasıl Uçurur?

Radar sinyallerini kullanarak uçak otomatik pilot ile bir noktadan başka bir noktaya seyrüsefer yapar. Bu noktalar en az iki en çok uçağın sistem dahilindeki kapasitesi kadar olabilir. Otomatik pilot sistemi uçağı kalkış sonrasından iniş öncesi ana kadar herhangi bir kötü hava koşulu ya da arıza olmadığı sürece getirebilir. ILS (İnstrument Landing System) otomatik pilota entegre edilmiş iniş için gerekli olan sisteme verilen addır. Bu sistem sayesinde uçak pisti iniş açısında ve doğrultusunda karşılayarak gerekli olan hız ve irtifa pilot tarafından ayarlanmasıyla inişin son anına kadar kullanılır. Piste temas pilot tarafından yapılır.

Günümüzde artık uçakların yanı sıra arabalarda da otomatik pilot özelliği oldukça sağlıklı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.