Paralel evren teorisi, aynı zaman diliminde farklı evrenlerin var olduğunu ifade eden teoridir. Birbirinden farklı olan bu evrenlerin gözlemlenebildiğini açıklayan hipotez, araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Gözlemlenen evrenlerin buzdağının görünen kısmı olduğu ve gözlemlenemeyen daha büyük evrenlerin olduğu düşünüldüğü için araştırmalar hız kesmeden devam etmektedir. Paralel evren teorisi nedir? Adlı yazımızda paralel evren teorisinin ortaya çıkışı hakkında açıklamaları içermektedir.

Paralel Evren Teorisinin Doğuşu

Dünya ve evrenler, insanlık tarihinin her aşamasında dikkat çeken ve gizem yaratan detaylara sahip olmuştur. Gözle görülen evrenlerin ötesinde başka evrenlerin olduğu düşüncesi fikir yürüten her kişiyi daha derin düşüncelere sürüklemiştir. Birçok evrenin olduğu ve çoklu evren içerisinde yaşadığımızı ifade eden ilk açıklamalar 1895 yılında William James tarafından gerçekleştirilmiştir. James, çoklu evrenin varlığını ifade eden ilk kişi olarak tarihe geçmiştir.

James’in çoklu evrenler açıklamasının ardından Amerikalı fizikçi Hugh Everett tarafından paralel evrenler tanımı ortaya atılmıştır. Paralel evrenlerin var olduğunu ancak bağımsız ve farklı olduğunu, evrenlerin birbiri ile etkileşime girmediğini ifade etmiştir. Everett’in bu açıklamaları, bilimsel çalışmalar içerisinde popülerlik kazanarak en çok konuşulan konulardan bir tanesi olmuştur.

Evrenlerin birbiri ile etkileşim içerisinde olduğunu ve bağımlı noktaları içerdiğini ifade eden ilk açıklama ise George Mason Üniversitesi hocası Dr. Robin Hanson tarafından yapılmıştır. Evrenlerin birbiri ile etkileşime geçtiğinde nelerin olduğu sorusunu hatırlatan diğer bilim insanlarına, bu aşamada küçük evrenlerin parçalandığını ya da büyük evrenlerin küçük evrenleri yuttuğunu vurgulamıştır.

Paralel Evren Teorisi Doğru Mu?

Paralel evren teorisi Stephen Weinberg, Stephen Hawking, Maz Tegmark, Brian Greene gibi birçok isim tarafından desteklenmiştir. Teoriyi desteklemeyenler ise hipotezin bilimsel değil felsefi bir konu olduğunu belirterek bilimsel değerleri taşımadığını belirtmişlerdir. Desteklemeyen isiler David Gross, Jim Baggott, Paul Steinhardt, Paul Davies ve George Ellis olarak ifade edilmektedir.

Çoklu evren ve paralel evren teorileri ispatlanmak amacıyla diğer fizik teorilerinden yardım alınmış ve bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. Günümüz teknolojisiyle evrenin anlamını çözmeye çalışan çalışmalar sürdürülse de bu konuyu sonuca bağlayacak olan bir çalışma yayınlanmamıştır.