Roma rakamları, Romalıların sayma işlemlerini anlamlandırmak için kullandıkları ifadelerdir. İnsanlar sayma işlemlerini elleri yardımıyla sınırlı şekilde yapabilmektedir. Bunun önüne geçmek ve sayma işlemini daha uzun şekilde devam ettirebilmek için Roma rakamları diğer adıyla Romen rakamları ortaya çıkarılmıştır. Roma Rakamları Rehberi adlı yazımızda, rakamların kullanım şekli hakkında birçok bilgi yer almaktadır.

Roma Rakamları Nedir?

Roma rakamlarının ne zaman ortaya çıktığı hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. Yaklaşık olarak belirtmek gerekirse 2600 yıl önceki bir dönem düşünülmektedir. Bu çağdaki kişiler sayma işlemlerini parmakları ve diğer nesneler yardımıyla gerçekleştirirken çözüm olarak Roma rakamlarını icat etmişlerdir. Günümüz sayı sisteminden farklı bir yapıya sahip olan Roma rakamları içerisinde 0 bulunmamaktadır. Roma rakamlarının kompleks yapısının sebebi sıfırın bulunmamasından kaynaklı olarak gösterilmektedir. Eğer sıfır bulunmuş olsaydı çok daha kolay bir yapı ile karşımıza çıkabilirdi. Belki de şuan ki sayı sistemini Romalılar bulmuş olacaktı.

Roma rakamları üzerinde işlem yapmak biraz zor olsa da bulunduğu dönemde herkes tarafından kullanılmaktaydı. Daha sonraki sayı sisteminin bulunması, işlemlerin daha kolay ve kısa sürede yapılmasına olanak sağladı. Günümüzde Roma rakamları sayı sistemine olan ilgi azalmaktadır.

Roma Rakamları Nasıl Yazılır?

Roma rakamları 7 adet harften oluşmaktadır. Bu harflerin kullanım şekline göre işlemler yapılmakta ve sayılar yazılmaktadır. Bu harfler aşağıdaki şekildedir;

M: 1000
D: 500
C: 100
L: 50
X: 10
V: 5
I: 1
S: 0,5 yani yarımı temsil etmektedir.

romarakamlari - Roma Rakamları Rehberi

Roma Rakamları Yazım Kuralları

Roma rakamlarının yazım kuralları bilinmeden tercüme edilmesi olanaksızdır. Yukarıda belirtilen 7 adet sembol karşısındaki değere eşittir. Roma rakamları aşağıdaki yazım kuralları ile okunmaktadır;

 • Roma rakamlarında, sayının sağ tarafına kendisinden küçük bir sayı getirildi ise toplanarak okunur. XV= 15 demektir.
 • Sayının sol tarafına kendisinden küçük bir rakam gelirse küçük sayı büyük sayıdan çıkarılarak okunur. XL= 40 demektir.
 • Bir sayı en fazla üç kez yan yana getirilebilir.
  CCCVII= 307 demektir.
 • Sayının oluşturulması için simgeler yan yana getirilir. Ortadaki simge merkezdir. Her zaman sağına ve soluna daha küçük sayılar yazılarak asıl sayı oluşturulur.
  CCDII= 302 demektir.
 • Roma rakamları ile oluşturulan en büyük sayı 3888’dir.
  MMMDCCCLXXXVIII şeklinde gösterilir.

Roma Rakamları Nerelerde Kullanılır?

Roma rakamı ilk dönemlerde neredeyse her alanda kullanılmıştır. Daha sonra işlevselliğini kaybetmesiyle birlikte kullanım alanı daralmıştır. Günümüzde Roma rakamlarının kullanıldığı bazı yerler;

 • Aynı isme sahip tarihi olayları adlandırırken kullanılır. (II. Viyana Kuşatması)
 • Herhangi bir konuda sıralama veya derecelendirme yaparken kullanılır.
 • Kitap sayfaları numaralandırılırken kullanılır. Genellikle ilk sayfalar Roma rakamları ile sıralanmıştır.
 • Sürekli yayınların ve dergilerin cilt kısımları Roma rakamları ile ifade edilir. (IX. Cilt)
 • Çağlar ve yüzyıllar ifade edilirken kullanılır. (II. yüzyıl)
 • Hükümdar, padişah, kral veya imparatorların adlarının önünde kullanılır. (II. Mehmet)