Sami Paşazade Sezai Kimdir ? Hayatı ve Eserleri

Sami Paşazade Sezai Kimdir 623x400 - Sami Paşazade Sezai Kimdir ? Hayatı ve Eserleri

Sami Paşazâde Sezâî, Tanzimat Edebiyatı hikâye ve roman yazarlarındandır. 1860 yılında İstanbul’da doğdu. Özel öğrenim gördü ve Evkâf Nezareti (Vakıflar) Mcktubî kaleminde memur oldu. Sonra Londra elçilik katipliği yaptı. II. Abdülhamit’in baskılı yönetiminde Paris e geçerek İttihat ve Terakkı’nin yayın organı Şûra-yı Ümmet gazetesine yazılar yazdı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Madrit elçisi oldu. I. Dünya Savaşı yıllarında İsviçre’deydi. 1921’de İstanbul’a döndü ve 1936 yılında öldü. Sami Paşazade Sezai, edebiyatımızda hikâye ve roman türünde eserler verdi. Eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. Yazar, olayların anlatıldığı bölümlerde kendi kişiliğini gizlemedi, olayın gelişimine müdahale etti.

Betimlemelerde Namık Kemal’in etkisiyle şairane bir üslup kullandı. Eserlerinde gerçek yaşamda karşılaşabileceğimiz olayları ele aldı. Ayrıntılardan, gereksiz tasvirlerden kaçındı. Betimlemeleri süs için değil, olayın geliştiği ortamı tanıtmak için yaptı.

Eserleri şunlardır: (hikâye) Küçük Şeyler; (roman) Sergüzeşt.

About ISMAIL

17 yaşından bugüne internet üzerinde çeşitli portallar ve web sayfalarına yazı yazmaktayım. Çoğunlukla bilgisayar ve mobil teknoloji alanında nasıl yapılır nasıl çözülür konularını ele alırken, bilim ve finans konularına da ilgi göstermekteyim.

View all posts by ISMAIL →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir