Skolyoz omurga eğriliği ve omurganın deformitesine denilmektedir. Doğumsal gelişim problemleri, travma gibi birçok sebebe gelişmektedir. Çoğunlukla gelişme döneminde çocuklarda kalça seviyelerinde eşitsizlik, omuz bölgesinde asimetre bozukluğu ve sırtın belli bölümünde kabarıklık gibi tespitler ebeveynler tarafından fark edilir.  Sağlıklı kişilerde arka kısımdan bakıldığında bel, sırt ve boyun düz şekilde uzanmaktadır. Skolyoz’da ise omurlar sağ veya sol tarafa doğru yer değiştirmektedir.  

Skolyoz’dan dolayı göğüs kafesi, kürek kemikleri ve kalça kısmında kaymalar oluşabilir. Gelişim çağındaki çocuklarda büyüme ve gelişme kaynaklı omurlarda deformeler görülmektedir. 
Günümüzde skolyoz görülme oranı % 0,2-6 aralığında değişmektedir. Kız çocuklarında sık görülmektedir. Türkiye’de 125.000 / 150.000  aralığında skolyoz hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

Skolyoz belirtileri erken dönemde kendini göstermeyebilir. Skolyoz belirtisi olsa dahi kişide bir şikayet oluşturmaz. Çoğunlukla grafi veya tarama çekimlerinde tespit edilir. Ailenin doktora ilk başvuru nedeni genelde görüntü bozukluğudur.  Ayrıca %40 civarı skolyoz hastasında bel ve sırt ağrısı görülür.

Skolyoz Nedenleri Nelerdir?

Skolyoz olgularının %75’lik kısmında eğrilik sebebi tespit edilememektedir. Fakat skolyoza sebep olan nedenlere baktığımızda; Kas ve sinir Hastalıkları, çocuk felci, travma, omurga enfeksiyonları, omurga tümörleri gibi nedenler eğriliğe sebep olabilir.
•    Erken çocukluk döneminde başlayan juvenil ve infantil skolyoz
•    Kalça ve bacak eşitsizliği
•    Doğumsal nedenlere bağlı omurga kemik yapısındaki bozukluklar
•    Kas hastalıklarına bağlı skolyoz
•    Bağ dokusuna bağlı skolyoz
•    Travmalar ve İnflamatuar hastalıklara bağlı skolyoz

Skolyoz az da olsa kendi başına gerileme gösterebilir. Skolyoz tedavisinde en önemli etken takip kriterleridir. Bazı durumlarda tedavilerde başarı oranı az ve ilerleme sık görülmektedir.
•    Kas kısalığı
•    Bel ve sırt bölgesinde görülen çift eğrilik
•    İlk tespit yapıldığında ilerlemiş eğriliğin görülmesi
Tedavi uygulamadaki karar omurganın ilerleme durumuna göre karar verilmektedir. Skolyoz tedavisinde uygulanan yöntemler;
•    Korse uygulamaları
•    Cerrahi operasyon
•    Rehabilitasyon uygulamaları
•    Egzersiz ve spor
•    Skolyoz takibi ve izleme

Skolyoz Tanısı Nasıl Konur?

Skolyoz tanısı fiziki muayene ile tespit edilebilir. Omurga bölgesine karşında bakılması ile omurga asimetri görünebilir.  Skolyozu tespit etmek için grafi röntgen filmleri istenebilir. Bunun sebebi omurganın eğriliğini tespit etmek, yerini saptamak ve büyüklüğünü görmektedir. Doktorunuz belirli aralıklar ile skolyoz takibi için sizi kontrol altında tutabilir. Ayrıca nörolojik bozukluklarda veya cerrahi uygulamalar öncesinde Tomografi, MR ve kemik sintigrafisi görüntüleme yöntemleri istenebilir.

Skolyoz Gelişiminin Nedenleri ?

Sağlıklı bireyin omuriliği ve boynunda skolyoz gelişebilir. Bunun birçok sebebi vardır. Genellikle duruş bozuklulukları meydana gelmektedir. Skolyoz gelişim nedenlerinden bazıları;
•    Sinirsel Kemik Problemleri
•    Omurga Eğriliği
•    Kaldırma ve taşıma kurallarına göre uygun hareket etmemek
•    Genetik ve kalıtsal sebepler
•    Ani hareketler yapmak
•    Yatma pozisyonunda boyunun zarar görmesi
•    Oturma pozisyonlarında bozukluklar
•    Vücut içerisinde hormonsal değişimler
•    Göğüs kafesi içerisindeki kemiklerde eğrilik

Boyunda Skolyoz Gelişiminin Tedavisi

Boyun bölgesinde gelişen skolyoz mevcutsa hafif şekilde egzersizler yapılmalıdır. Yavaş şekilde Sağdan sola aşağıdan yukarıya yapılan boyun egzersizleri kişiyi rahatlatabilir.  Ayrıca doktor kontrolünde kullanılan korselerde skolyoz gelişimine engel olmaktadır.
Çeşitli nedenlere bağlı boyunda skolyoz gelişebilir, tedavisi vardır. Ancak skolyoz gelişiminin neden olduğu etken saptanmalıdır. Skolyoz egzersizler ile sonuç alınmıyorsa cerrahi operasyon uygulanabilir.