Tarih boyunca bilim ve insanlığın gelişmesi için çalışma gerçekleştiren bilim adamları, kuşkusuz ki insanlığın bu seviyeye gelmesine katkı sağlayan önemli kişiliklerdir. Birçok insan, günümüzdeki hayatımızı oluşturan bu temel taşlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değildir. Bu yazımızda tarihe yön vermiş bilim adamları listesi sizler için sunulmaktadır.

Tarihe Adını Kazımış Bilim Adamları

İnsanlık tarihini her zaman bir adım daha ileriye taşımak için mücadele veren bilim adamları buluşları, icatları ve araştırmalarıyla geleceği şekillendirmektedir. Meraklarının peşinden giden bilim adamlarından birkaçı;

bilimadami1 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

1)Nikola Tesla (1856 – 1943)

Üniversite hayatına fizik ile başlayan Nikola Tesla, elektriğe karşı duyduğu ilginin peşinden giderek dünyayı etkileyecek buluşlara imza atmıştır. Edison’un elektrik üzerinde bulduğu doğru akım sistemi yerine alternatif akımı bulmuştur.

Buluşlarını ticari kaygılar yerine dünyaya hizmet fikriyle sunan Tesla, bu durum yüzünden zorlu bir yaşam sürmüştür. Bugün kullanılan radar, floresan, MR gibi cihazlar Tesla’nın fikirlerinden yola çıkarak tasarlanmıştır. Üstelik frekansları kullanarak uzaktan kumanda, ses dalgası gönderimi gibi çalışmalarıyla da kablosuz iletimi bulmuştur.

bilimadami2 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

2)Marie Curie (1867 – 1934)

Polonyalı kimyacı ve fizikçidir. Uranyum üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda radyoaktiviteyi keşfederek Nobel Ödülü’nü almıştır. Nobel ödülünü alan ilk kadın olarak tarihe geçen Marie Curie, bu ödüle ek olarak Nobel Kimya Ödülü’ne de layık görülmüştür. Tarih boyunca iki adet Nobel Ödülü’ne sahip olan tek kişidir. Kendisi Radyoloji biliminin kurucusudur.

bilimadami3 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

3)Isaac Newton (1642 – 1727)

Temel fizik kurallarını bularak formülize eden Newton, tüm bu çalışmalarını kafasına düşen elmadan yola çıkarak elde etmiştir. Cisimlerin hareketlerini hesaplamak için kullanılan formüller 1600’lü yıllarda yaşayan bilim adamına aittir.

bilimadami4 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

4)Otto Hahn (1879 – 1968)

Protaktinyum (Pa) elementini bulan Otto Hahn, radyoaktivite alanında çalışmalara öncülük etmiştir. Bu çalışmaları bilim dünyası tarafından Nobel Kimya Ödülü ile takdir edilmiştir.

bilimadami5 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

5)Louis Pasteur (1822 – 1895)

Kimyager ve mikrobiyolog olan Louis Pasteur, kuduz aşısını bularak insanların ücretsiz olarak kullanabilmesine olanak sağlamıştır. Bakteriler üzerinde çalışmaları sayesinde ise mayalanma ve bulaşıcı hastalık konularında mikroorganizmaların etkilerine açıklık getirdi.

bilimadami6 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

6)Richard Stallman

Bilgisayar ve yazılımları hakkında çalışmalar yaparken aynı zamanda bu sistemlerin özgür bir şekilde kullanılmasını savunan bilim adamıdır. Özgür yazılımı desteklemek amacıyla Free Software Foundation (Özgür Yazılım Vakfı)’nu kurmuştur.

bilimadami7 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

7)Alan Turing (1912 – 1954)

Bilgisayarlar üzerinde önemli çalışmalar yapan Alan Turing, bu sistemlerin insanlar gibi düşünüp düşünemeyeceğini sorgulayarak yapay zekanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk bilgisayarların tasarlanmasına önemli katkı sunan bilim adamı aynı zamanda ilerleyen süreçteki yapay zekanın temelini atmıştır.

bilimadami8 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

8)Albert Einstein (1879 – 1955)

Dünya üzerinde yaşamış en zeki insanlardan biri olarak gösterilen Einstein, yayınladığı genel görelelik kuramıyla uzay ve zamanın ayrı düşünülemeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca maddenin aşırı yoğunlaşarak enerji oluşturduğunu belirtmesi, atom gibi enerjilerin üretilmesi için temel niteliğindedir.

bilimadami9 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

9)Aristoteles (MÖ. 384 – 322)

Antik Yunan’da yaşayan ünlü filozof gökbilim, fizik, felsefe, mantık, biyoloji ve siyaset alanında birçok eser bırakarak ondan sonraki düşünce yapısına öncülük etmiştir.

bilimadami10 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

10)Charles Darwin (1809 – 1882)

Canlılar ve gelişim arasındaki ilişkiye inceleyen Darwin, kiliseleri de karşısına alarak yeni düşüncelerini tüm kamuoyu ile paylaşmıştır. Canlıların yaşadığı bölgeye uyum sağladığı takdirde hayatta kalabildiğini fark ettikten sonra evrim kuramını ortaya atmıştır.

bilimadami11 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

11)Dennis Ritchie

Bilgisayarlarda C programlama dilini yaratarak, teknoloji gelişimine büyük katkı sağlayan bilim adamıdır. Bugün kullanılan işletim sistemleri ve yazılımlar, Dennis Ritchie’nin çalışmalarından ilha almıştır.

bilimadami12 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

12)Edsger Dijkstra

Üniversitede fizik bölümünü okumasına rağmen bilgisayar programlama dilini yapısal olarak tasarlayan kişi olarak tarihe adını yazdırmıştır.

bilimadami13 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

13)Öklid (MÖ. 330 – 275)

Dünya üzerinde yaşamış en iyi matematikçilerden biri olarak gösterilen Öklid, ders kitaplarına yer alan Öklid bağlantısını bularak kendi ismini vermiştir.

bilimadami14 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

14)Pisagor (MÖ. 570 – 495)

İyonya’da yaşamış olan ünlü matematikçi Pisagor, matematiğe birçok katkıda bulunmuştur. Matematik alanında oluşturduğu teoreme kendi ismini vermiştir ve günümüzde halen kullanılmaktadır.

bilimadami15 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

15)Galileo Galilei (1564 – 1642)

Galileo, dünya ve evren hakkında bilinen her şeyi değiştirecek olan düşünceleriyle insanlık tarihine adını yazdırmıştır. Evrende var olan güneş de dahil olmak üzere her şeyin dünya etrafında döndüğünü ifade eden kiliseye karşı, evrenin merkezinin dünya olmadığı anlatmış ve bunu kanıtlayacak şekilde gezegen ve güneş sistemini detaylandırmıştır. Karanlık çağ olarak adlandırılan bu dönemde Galileo kilise tarafından aforoz edilerek hapse mahkum edilmiştir.

bilimadami16 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

16)James Clerk Maxwell (1831 – 1879)

Maxwell, İskoçyalı fizikçi ve matematikçidir. Elektromanyetizmayı çözerek matematiksel anlatımını gerçekleştirmiştir.

bilimadami17 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

17)Michael Faraday (1971 – 1867)

Michael Faraday, tarihteki büyük mucitlerden bir tanesidir. Elektromanyetik gücünü keşfederek elektrik motorunu icat etmiştir. Elektromanyetik sistemi anlatmasına rağmen matematiksel olarak açıklayamadığı için bilim dünyası tarafından ciddiye alınmamıştır ancak James Clerk Maxwell’in matematiksel açıklamalarıyla ona olan güven de artmıştır.

bilimadami18 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

18)Linus Torvalds

Amerikalı bir yazılım mühendisi olan Linus, bugün neredeyse herkesin kullandığı Android sistemini atan kişidir. Geliştirdiği işletim sistemi Linux’tur ve Android sistemin temelini Linux oluşturmaktadır.

bilimadami19 - Tarihe Yön Vermiş Bilim Adamları Listesi

19)Leonhard Euler (1707 – 1783)

Tarihteki buluşların birçoğunda Euler imzası bulunmaktadır. Matematikçi ve fizikçi olmasının avantajlarını kullanarak bilgisine mucitlik için kullanmıştır. Matematikte kullanılan e sabiti Euler’e aittir.