Tekerlek, oldukça uzun yıllardır kullanılan ve değişen formlarda ve materyallerle yapılan bir buluştur. Fakat o zamanki dönemler yaklaşık olarak Milattan Önce 2500’lü yıllara tekabül ettiğinden ne yazık ki bu konuda hakkında oldukça kapsamlı bilgilere rastlanılmamaktadır. Yine de tekerleğin bu zaman diliminde icat edildiği ve ilk olarak da Sümerliler tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz.

Tekerleğin Bulunması ile İlgili Net Bilgiler

Tekerlek ilk olarak Mezopotamya Uygarlığı tarafından benimsenmiş olsa da o dönemde dünyanın pek çok bölgesinde belli amaçlar dâhilinde kullanılmaya başlanmıştır. Yazılı tarih imkânlarının bulunmadığı bu dönemde tekerleğin icadı hakkında net bilgiler elde edebilmek oldukça zordur. Bu yüzden tekerleğin ilk olarak kaç yılında ve hangi uygarlıklar tarafından icat edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte bu buluşun Mezopotamya uygarlıkları, Hititler ve hatta Güney Batı Asya’da yer alan bazı kitlelerce yapıldığı söylentiler arasında yer alır.

Tekerleğin İlk Kullanım Alanları

teekrlegin gelisimi - Tekerleğin İcadı - Tekerleği Kim İcat Etmiştir ?

Sümerliler tekerleği evlerini yapmada kullandıkları kütleler halindeki taşları daha rahat taşıyabilmek adına kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca çeşitli hayvanların çektiği tekerlekli arabalar da icat ederek ağır yükleri bu şekilde taşımışlardır. Anadolu Uygarlıkları’nın başında gelen Hititler ise tekerleği at arabaları yapmak için kullanmışlardır. Hititlerin bir nevi savunma aracı olan bu at arabaları sayesinde çeşitli savaşlarda üstünlük elde etmelerine olanak sağlanmıştır. Tekerleğin yük taşıma ve ulaşım alanlarında yaygınlaşması ile uygarlıklar, belli bir noktadan bir diğerine rahatça göç etmeye başlamışlardır.

Tekerlek Bulgularının Keşfi

Tekerleğe dair ilk bulgulara rastlayan kişi Amerikalı arkeolog Speiser’dir. Speiser, Milattan Önce 3.000 ve 2.500 senelerine ait olduklarını düşündüğü tekerlek izlerine Irak’ta yer alan eski bir Mezopotamya bilgesi olan Gawra civarında denk gelmiştir. Amerikalı arkeoloğun çıkarımlarına göre de bu bölgede yer alan tekerlek izleri yük taşıma ve kısa mesafeli yerlere ulaşım sağlama amacı ile belirmiştir. Speiser’in bu savı sayesinde de tekerleğin kullanım amacı Mezopotamya Uygarlığı açısından kanıtlanmış kabul edilir. Bir diğer İngiliz arkeolog Woollley de tekerleğe dair ilk bulgulara Ur bölgesinde denk gelmiş ve bu izlerin de yaklaşık olarak M.Ö. 2950 senesine tekabül ettiğini savunmuştur.