Teminat mektubu almak için yapmanız gereken teminat mektubunu almak istediğiniz bankaya giderek talebinizi dile getirmek ve teminat mektubu dilekçesini doldurmaktır.

Nasıl Alınır?

Dilekçenizi verdikten sonra banka sizin için teminat mektubu verip vermemeyi kararlaştırır. Bankalar genellikle kendi portföylerinde kredi imtiyazı olan müşterilerine teminat mektubu veriyorlar. Bu nedenle teminat mektubu başvurusu yaparken çalıştığınız banka ile görüşmeniz size avantaj sağlar. Banka yönetimi adınıza teminat mektubu vermeyi kararlaştırdıktan sonra teminat mektubunu düzenler ve sizi bilgilendirir. Teminat mektubu alırken; bankadaki mevduat miktarınız, kredi güvenilirliğiniz, banka müşterisi olmak gibi etkenler değerlendirilmektedir.

Teminat Mektubu İadesi

Teminat mektubu almak kadar iade etmek içinde önemli noktalar vardır. Bankadan almış olduğunu teminat mektubu iade ederken şu şartları sağlıyor olmanız önemlidir.

1 ) Taahhüdünüzü ihale dökümanları şartlarına göre uygun olarak yerine getirmiş olmanız gerekiyor.

2 ) Teminat mektubu aldığını iş ile ilgili olarak idareye her hangi bir borcunuzun olmaması gereklidir.

3 ) Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilginizin olmadığını gösteren ilişiksiz belgesi almanız gereklidir.

Bu şartlardan birini sağlamadığınız takdirde hiçbir banka teminat mektubunuzu iade almaz. Bu nedenle bu üç şartı aynı anda sağladığınızda başvuru yapabilirsiniz. İade başvuruş yaptığı evraklarınızı verdikten sonra banka evrakların gerçekliğini teyit ettikten sonra teminat mektubu iadesi alır.

teminat mektubu nedir nasil alinir masraflari sure bitimi - Teminat Mektubu Nasıl Alınır ? İadesi, Süre Bitimi, Çeşitleri ve Masrafı

Teminat Mektubu Süre Bitimi

Teminat mektubu vadeli ve vadesi olarak ikiye ayrılır. Vadesi teminat mektubunda süre sınırı yoktur. Ancak vadeli teminat mektubu için başvuru sırasında ihale şartnamesinde yer alan süre sınırını geçecek şekilde olmalıdır. Bu nedenle ihale şartnamesine göre süresi olan teminat mektubunun süresi bittiğinde geçersiz olur. Teminat mektubunun sözleşmesi sadece ihale de istenilen süre kadar olup bu süre sonunda sözleşme sona erdiği için teminat mektubu hükümsüz olur.

Ayrıca Bakınız: Teminat mektubu nedir ? Örnek Teminat Mektubu

Teminat Mektubu Çeşitleri

Vadeli ve vadesiz olmak üzere ikiye ayrılan teminat mektubu çeşitleri alanına göre şu alt türlere ayrılır.

1 ) 2886 sayılı devlet ihale kanununa kapsamına göre,

2 ) 4734 kamu ihale kanunu kapsamına,

3 ) Özel sektör ihaleleri,

4 ) Mahkemeler için teminat mektupları,

5 ) Gümrük işleri için teminat mektupları,

6 ) Vergi daireleri için teminat mektupları

Teminat Mektubu Masrafı

Teminat mektubu almak isteyenlerin ödeyeceği masraflar teminat miktarının yüzde 1 ile yüzde 5 i arasında değişiklik gösterir. Bankalar genel olarak alt limit olan yüzde 1 lik orana göre hesaplayarak teminat mektubu masrafı çıkarırlar.