Roman türünün ilk örneği 16. yüzyılda Cervantes’in yazmış olduğu Don Kişot’tur. Türk Edebiyatında ilk roman denemesi ise kitap olarak ilk basımı 1875 senesinde Şemsettin Sami’nin yazmış olduğu Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tır. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ta konu olarak daha sonraki romanlarda da çokça karşılaştığımız görücü usulü ile evlilik ve intihar konuları işlenmiştir. Romanın edebiyatımıza girdiği ilk yıllarda ülkenin içinde bulunduğu durumla da alakalı olarak daha çok hastalık, görücü usulü evlilik, talihsizlikler, tesadüfler, imkânsız aşklar işlenmiştir. Bu dönemde roman teknik bakımdan eksik olduğu kadar içerik bakımından da eksiklikler gösterir. Teknik bakımdan Batı Edebiyatı romanına yakın örnekleri ise Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah da bunun en güzel örnekleridir.

19. ve 20. Yüzyılda Roman Konuları

Roman türünde en çok ürün veren yazarlardan birisi Ahmet Mithat Efendi’dir. Ahmet Mithat Efendi eserlerinde halkı eğitme amacı gütmüş kıssadan hisse düşüncesiyle yazdığı romanlarda kötüleri cezalandırmıştır. Felatun Beyle Rakım Efendi onun en bilinen eserlerindendir ve bu dönemde yazılan diğer pek çok roman gibi yanlış batılılaşma konusu işlemiştir. Recaizade Mahmut Ekrem’in yazmış olduğu Araba Sevdası, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mürebbiye adlı eserleri de bu konuda yazılmış eserlerdir. 1887 senesinde Sami Paşazade Sezai tarafından yazılan Sergüzeşt isimli romanda ise esaret konusu işlenmiştir.  Romanın ana karakteri olan Dilruba sonunda kötü kaderine dayanamamış ve intihar etmiştir. İntihar ve esaret bu dönemin en çok işlenen konulardandır. Ayrıca sık sık vereme de yer verilmiştir.  Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı popüler eserinde Beşir vereme yakalanmıştır. Verem denilince akla Kerime Nadir’in romanları gelmektedir, bu romanların başında da Hıçkırık gelir.

Romanlarda Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı

20. yüzyılın romanlarında çokça işlenen konulardan birisi de Kurtuluş Savaşı’dır. Milli Mücadele yıllarında yaşayan yazarlar ve şairler verilen mücadeleye kayıtsız kalmayarak eserlerinde işlemişlerdir. Hatta eserleriyle birlikte halkı eğitmiş, bilgilendirmişlerdir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban’ı, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sı, Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye ve Ateşten gömlek isimli romanlarında da Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’nun durumu anlatılmıştır.

Namık Kemal Kimdir Hayatı ve Eserleri