Türkiye çok çeşitli iklim yapısına sahiptir. İklimlerin oluşmasına etki eden birçok coğrafi sebep ve Türkiye’nin dünya üzerindeki konumu bunların gerçekleşmesine sebep olmuştur. Coğrafi bölgelerimiz üzerinde Akdeniz iklimi etkili olsa da belirgin özellikler taşıyan diğer iklimlerde görülmektedir. Türkiye’de görülen iklim türleri adlı yazımızda, Türkiye’yi etkisi alan iklim çeşitleri ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Türkiye’deki İklim Oluşumunu Etkileyen Faktörler

  • Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması.
  • Dünya üzerinde ılıman iklim kuşağında yer alması.
  • Yer şekillerinin çok çeşitli olması.
  • Yükseltinin fazla olması.
  • Kuzey ve Güney’de dağlarının denize paralel uzanması.

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri

Türkiye’de 3 çeşit iklim baskın olarak görülmektedir. Bunlar;

  • Karasal İklim
  • Akdeniz İklimi
  • Karadeniz İklimi

Karasal İklim ve Özellikleri

Türkiye’de etkisini en çok gösteren iklimlerden biri olan Karasal İklim, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Karasal iklimin özellikleri;

Yazları çok sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı şekilde geçmektedir. Bu durum bitki örtüsünün bozkır olmasına sebebiyet vermektedir.

İç Anadolu Bölgesi Karasal İklimi;

En düşük sıcaklıklar Ocak ayında görülürken en yüksek sıcaklıklar Temmuz ayında kendini gösterir. Yıllık ortalama sıcaklık 10,8 derecedir.
Yaz mevsimindeki yağış oranı %15 iken en yağışlı dönem ilkbaharda gerçekleşir.
Yıllık ortalama yağış miktarı 414 mm’dir.
Yüksekliğin alçak olduğu yerlerde bozkır, yüksek bölgelerde ise kurakçıl meşeler vardır.

Doğu Anadolu Bölgesi Karasal İklimi;

Yazlar kısa kışlar ise uzun ve soğuk geçer.
Kışın yağışlar kar olarak bölgeye düşer. Ani soğumalar ve yağışlar don olaylarının daha çok gerçekleşmesine sebep olur.
Ocak ayında görülen ortalama sıcaklık -4 derece iken Temmuz’da bu ortalama 24 derece seviyesine çıkmaktadır.
Yıllık ortalama yağış miktarı 579 mm’dir.
Yağışların çoğu kış ve ilkbahar dönemlerinde düşer. Yazın yağış olma ihtimali %10’dur.
Yüksekliğin az olduğu yerlerde bozkır, daha yüksek alanlarda kuru orman, zirvelerde ise alpin çayırları görülmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karasal İklimi;

Yaz mevsiminde sıcaklık çok yüksektir, kışlar ise çok soğuk olmaz.
Yıllık sıcaklık ortalaması 16 derecedir.
Ocak ayında görülen ortalama sıcaklık 3,7 derece iken Temmuz ayında 29,8 derece olarak görülmektedir.
Yıllık ortalama yağış miktarı 565 mm’dir ve yağışın çoğu kış ve ilkbahar aylarında gerçekleşir.
Yaz aylarında yağış görülme olasılığı %2,6’dır.
Yüksekliğin az olduğu yerlerde bitki örtüsü zayıf bozkır ve çalılardır.

Akdeniz İklimi ve Özellikleri;

Ege, Akdeniz ve Güney Marmara bölgelerinde görülür.
Yaz aylarında sıcak ve kurak, kış aylarında ise ılıktır ve yağış görülür.
Aşırı ve ani soğumalar çok sık görülmediği için don olayları nadir görülür.
Ocak ayı en soğuk aydır ve ortalama 6,4 derecede geçer.
Temmuz ayı en sıcak aydır ve ortalama 26,8 derecede geçer. Yıllık ortalama sıcaklık seviyesi 16,3 derecedir.
En çok yağış kış mevsiminde gerçekleşir ve yağış ortalaması 726 mm’dir.
Yaz aylarında yağış gerçekleşme oranı %6 seviyelerindedir.
Bitki örtüsü kızılçamdır. Ormanların tahrip edildiği bölgelerde ise maki hakimdir.

Karadeniz İklim ve Özellikleri;

Karadeniz iklimi Karadeniz kıyılarında ve Kuzey Marmara’da görülür. Her mevsim yağış alması en belirgin özelliğidir.
Yazları serin, kışları ılık ve kar yağışlıdır.
Yağışlar düzenli olarak görüldüğü için kurak mevsimlere rastlanılmaz.
Ocak ayı en soğuk aydır ve ortalama 4,2 derece sıcaklık görülür.
Temmuz ayı en sıcak aydır ve ortalama 22,2 derece sıcaklık görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 13 derecedir.
Yıllık ortalama yağış miktarı 842 mm’dir. Yaz aylarında yağış gerçekleşme oranı %19’dur.
Kıyılarda geniş yapraklı ve nem seven ağaçlardan ormanlar görülür. Daha yükseklerde ise iğne yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanlar bulunur.