Türkiye’nin toplam 7 farklı bölgesi bulunmaktadır. Bunlar; Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Her bölge kendi içerisinde bölümlere ayrılmıştır ve çeşitli proje, sanayi ve tarım kollarına göre bölgelerin uğraştığı işler geçim kaynakları bulunmaktadır. Bu yedi farklı bölge ve 20 farklı bölümün tek tek isimleri ve özellikleri şu şekildedir;

Marmara Bölgesi

Yıldız Dağları Bölümü: Önemli gelir kaynakları arasında ormancılık ve hayvancılık yer alır.

Ergene Bölümü: Ayçiçeği ve çeltik üretiminin en çok yapıldığı bölümdür bu konuda birincidir.

Çatalca – Kocaeli Bölümü: Sanayinin, turizmin ve ticaretin gelişmiş olduğu bölümdür.

Güney Marmara Bölümü: Turizm, tarım, sanayi ve hayvancılık bu bölgede gelişmiştir.

Ege Bölgesi

Ege Bölümü: Sanayi, ticaret, turizm, tarım ve hayvancılıkta önemli bir bölümdür.

İç Batı Anadolu Bölümü: Kaplıcaların yaygın olduğu bu bölüm haşhaş üretimi ile ülke birincisidir.

Akdeniz Bölgesi

Antalya Bölümü: Deniz turizminin oldukça yüksek olduğu bu bölümde gül tarımıda önemli ölçüde yapılmaktadır.

Adana Bölümü: Bu bölümün tarım ve sanayisi gelişmiştir.

İç Anadolu Bölgesi

Yukarı Sakarya Bölümü: Bölgenin en gelişmiş bölümü burasıdır tiftif keçisi bölgede önemlidir.

Orta Kızılırmak Bölümü: Peribacalarının yer aldığı böümde üzüm tarımı önemli ölçüde yapılmaktadır.

Konya Bölümü: Buğday üretiminde ve koyun üretimiyle birincidir.

Yukarı Kızılırmak Bölümü: Bu bölümde madencilik gelişmiştir.

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz Bölümü: Demir ve çelik fabrikalarının yer aldığı bölümde taş kömürü çıkarılmaktadır.

Orta Karadeniz Bölümü: Şeker pancarı, çeltik ve buğday üretimi bölümde önemli ölçüde yapılmaktadır.

Doğu Karadeniz Bölümü: Çay ve fındık üretimi bu bölümde önemlidir ayrıca büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi

Yukarı Fırat Bölümü: Maden rezervlerinin bol olduğu bu bölüm, hidroelektrik üretimi ve kayısı üretiminde birincidir.

Erzurum – Kars Bölümü: Pamuk üretiminini yapıldığı bölümde büyükbaş hayvancılık önemli ölçüde yapılmaktadır.

Yukarı Murat – Van Bölümü: Buğday ve soda üretimi bölümün önemli geçim kaynakları arasındadır.

Hakkari Bölümü: Arıcılığın önemli ekonomik geçim kaynağı olduğu bu bölümde dağlık alanlar çok fazladır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Orta Fırat Bölümü: GAP kapsamında bulunan bu yer bölgenin sanayisinin en fazla olduğu bölümdür.

Dicle Bölümü: Petrol üretiminin en çok yapıldığı bölümdür ayrıca fosfat üretiminde de ilk sıradadır.

Türkiye’nin Bölümleri ve Bölgeleri Haritası

Türkiye'nin Bölümleri ve Bölgeleri Haritası (Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz)

Türkiye’nin Bölümleri ve Bölgeleri Haritası (Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz)