Türkiye’nin Jeolojik Zamanları ve Geçmişi

Türkiye’nin fiziki özelliklerine kavuştuğu jeolojik zamanlarında geçmişten günümüze neler yaşandığını 4 ayrı parçada inceleyebiliriz geçmişte dünyanın pek çok yeri birleikti ve çeşitli doğa olayları ile şuan ki halini aldı. Dağların, ovaların, akarsuların, göllerin ve platoların oluştuğu jeolojik değişimde süreç şu şekilde ilerlemiştir;

1. Jeolojik Zaman

tektonik hareket - Türkiye'nin Jeolojik Zamanları ve Geçmişi

İlk zamandan sonra en uzun süren bu jeolojik devirde oluşmuş araziler, sonraki jeolojik zamanlardaki tektonik hareketler sonucu başkalaşmış ve sertleşmiş masif adı verilen kütleler oluşmuştur. Türkiye’de masif kütlelerin başlıcaları; Kırşehir, Bitlis, Saruhan, Devrekâni, Yıldız Dağları ve Menteşe Dağları’dır. Zonguldak ve çevresindeki taş kömürü yatakları da bu zamanda oluşmuştur.

2. Jeolojik Zaman

Yoğun tortulaşmanın gerçekleştiği bu durgun dönemde Türkiye’yi şekillendirecek tortullar Tethys Denizi’nde birikmiştir.

3. Jeolojik Zaman

volkanik patlamalar - Türkiye'nin Jeolojik Zamanları ve Geçmişi

Tersiyer olarak da adlandırılan 3. Jeolojik Zamanda; Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı ve bu kuşağın üzerinde yer alan Kuzey Anadolu ve Toros Dağları oluşmuştur. Bor, petrol, tuz ve linyit yatakları oluşumunu sürdürmüştür. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde oldukça fazla volkanik faaliyetler meydana gelmiştir. Tersiyer ortalarından itibaren Türkiye önemli ölçüde peneplenleşmiştir. Zamanın sonuna doğru Türkiye toptan yükselmeye başlamıştır.

4. Jeolojik Zaman

Kuaterner olarak adlandırılan 4. Jeolojik Zaman buzul ve buzul sonrası devirlerine ayrılmaktadır. Zamanın başlarında Türkiye’nin toptan yükselmesi devam etmiştir. Bunun sonucunda yüksek düzlükler meydana gelmiştir. Eski akarsu vadileri olan İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. (Ria kıyılar) Egeid karası çökmüş ve Ege Denizi oluşmuştur. Akdeniz’in suları ile Karadeniz suları birleşmiştir. Kıbrıs Adası, İskenderun Körfezi’nden ayrılmıştır. İnsan ortaya çıkmış ve ilk medeniyetler oluşmaya başlamıştır. Türkiye’nin günümüzdeki şeklini aldığı dönemdir.