Türkiye’nin Jeopolitik Geçmişi

Türkiye bulunduğu coğrafi konumu itibariyle siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Bu yönlerinin neticesinde Türkiye; tarihsel süreçte Bizans, Selçuklu, Roma, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere güçlü dünyaya hükmetmiş devletlerin egemenlik sahası olmuştur. 1071 Malazgirt Zaferi ile sonsuza kadar Türk yurdu olan Anadolu, 1299 yılından itibaren uzunca bir süre dünya siyasetine damga vuran Osmanlı Devleti’nin egemenlik sahası olmuştur. 16. yüzyılda Coğrafi Keşifler’le dünya ticaretinin karalar üzerinden denizlere geçmesi, Osmanlı Devleti’nin elinde tuttuğu İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi, önce ekonomik sonra da siyasi olarak gücünün zayıflamasına neden olmuştur. Bu süre zarfında siyasi ve askeri gücünün çoğunu kaybeden Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başında tarih sahnesinde yok olmuş, onun yerine Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yeni bir Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.

Türkiye’nin Günümüzde Jeopolitik Konumu

Türkiye bulunduğu konum içinde komşu ve bölge ülkeleri için barış, demokrasi, istikrar, hoşgörü örneği olmayı başarmıştır. Çevre ülkere değerlerini yansıtarak her konuda iyi niyetli ve yoğun bir çaba içinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti,

 • Petrol rezervlerinin zengin olduğu Orta Doğu ve Hazar Havzası ile mühim deniz taşımacılığı yollarının kavşağında bulunan Akdeniz Havzası içinde bulunmaktadır.
 • SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ve Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte yapısal anlamda başkalaşım geçiren Balkanlar, dünyanın kanayan yaraları olarak isimlendirilen Kafkasya ve Orta Doğu, arayışlar içinde olan Orta Asya ve dünya ticaretinin 1/4’üne sahip Avrupa’dan oluşan coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır.
 • Kafkasya ve Orta Asya’daki petrol ve doğal gazın batıya ulaştırılması için belirlenen güzergâhlardan en önemlisi üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, doğu – batı ve kuzey – güney eksenli enerji güzergâhlan üzerinde güvenilir ve istikrarlı bir ülkedir.
 • Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle birçok farklı siyasi, askeri, ekonomik ve ticari küresel ve bölgesel ölçekli kuruluşlara üyedir.

Türkiye’nin Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

 1. Birleşmiş Milletler (BM)
 2. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
 3. Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (KEI)
 4. Gelişmekte Olan Ülkeler (G-20)
 5. İslam Ülkeleri Konferansı Örgütü (İKÖ)
 6. Ekonomik Kalkınma ve iş Birliği Örgütü (OECD)
 7. Avrupa Konseyi Ekonomik İş Birliği Örgütüdür
 • Türkiye üyesi bulunduğu evrensel ve bölgesel ölçekli kuruluşlar arasında coğrafi konumundan ve tarihi geçmişinden aldığı güçle aktif ülke konumundadır. Bu örgütlerin birçoğunun kuruluş aşamasında hem katılımcı ülkeleri belirleme hem de kuruluşun amaç ve felsefesini ortaya koyma konusunda önderlik etmiştir.
 • Türkiye coğrafi konumu nedeniyle çevresindeki sorunlarla Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda ilgilenmektedir.