Bilim adamları yaptıkları icatlarla hem bilim dünyasına hem de insanların faydasına olmak üzere katkı sağladılar. Tarihe damga vuran bilim adamları, yaşamları boyunca sürekli çalışarak başarıya ulaşmışlardır. İcatları ile geleceğe ışık tutan birçok bilim adamı bulunmaktadır. Zeki, çalışkan ve üretken bilim adamları sayesinde bugün teknolojinin temelleri atılmakta ve günümüzdeki ve ilerleyen dönemlerdeki modern teknolojinin gelişmesine katkı sunmaktadırlar.

Isaac Newton

Ünlü fizikçi astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı olan Newton, 25 Aralık 1942 yılında doğmuştur. Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica kitabı tarihin en önemli bilimsel kitaplarından birisidir. Bu kitabıyla klasik mekaniğin temelini atan Newton, çalışmasında evrensel kütle çekimi ve hareketin üç kanununu ortaya çıkarmıştır. Kâinattaki tüm cisimlerin ve nesnelerin aynı doğal yasalara bağlı olarak hareket ettiklerini, kendisinin bulduğu kütle çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıkları göstermiştir. Ünlü fizikçi Newton, ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiştir. Newton ve Kepler tüm zamanların en iyi iki fizikçisi olarak kabul edilmektedir. Newton, 21 Mart 1727 yılında ölmüştür.

Galileo Galileo

Galileo Galileo, 954 yılında İtalya’da doğmuştur. Modern fiziğin babası olarak adlandırılan ünlü fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi Galileo Galileo, icatları ile tarihe damga vuran bir bilim adamıdır. Ünlü fizikçi ,teleskop merceklerini çok güçlü bir hale getirerek yıldızları ve gezegenleri inceleyecek teleskopu bulmuştur. İcat ettiği teleskopla ile birçok astronomik gözlem yapmıştır. Galileo Galileo, Jüpiter’in 4 uydusunu keşfetmiştir. Ünlü bilim adamı daha sonra mikroskobu icat etmiştir.

Louis Pasteur

Louis Pasteur, 27 Aralık 1982 yılında Fransa’da doğmuştur. Kuduz aşısını bulan mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur, adını tarihe yazdıran bilim adamlarından birisidir. Tavuk kolerası, kuduz ve şarbon hastalıkları aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Louis Pasteur; süt, meyve suyu gibi ürünlerin konserve yöntemi ile saklanabilmelerini sağlamıştır. 

Albert Einstein

Ünlü fizikçi bilim insanı Albert Einstein, 14 Mart 1879 yılında Almanya’da doğmuştur. Albert Einstein kütle enerji eşitliğini bulmuştur. Yaptığı çalışmaları ve bilime katkısı ile Einstein, 1921 yılında Nobel fizik ödülüne layık görülmüştür. Devrim niteliğinde birçok bilimsel makale yayınlamıştır. Einstein, atomların ve moleküllerin büyüklüğünün hesaplanmasını sağlamıştır. Yer çekimi konusunda ortaya çıkardığı teoriler ile bilim dünyasına büyük katkı sağlamıştır.  Kuantum fiziğinde, atom ve atom altı parçacıklar hakkında ileri sürdüğü tezler ile bulunduğu dönemde ilgi çeken bir bilim insanı olmayı başarmıştır. 

Marie Curie

Kimyager ve fizikçi Marie Curie, 7 Kasım 1867 yılında Polonya’da dünyaya gelmiştir. Madam Curie diye de adlandırılan ünlü bilim kadını Marie Curie, çalışmaları ile tarihe damga vurmuştur. Yaptığı uzun çalışmalar sonucunda radyoaktiviteyi keşfetmiş ve bu çalışması ile Nobel ödülünü almaya hak kazanmıştır. Radyoloji biliminin kurucusu olan ve Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanıdır. Ayrıca yaptığı çalışmaları ile Nobel kimya ödülünü de almaya hak kazanmıştır.

Nikola Tesla

Ünlü fizikçi ve elektrofizik uzmanı Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856 yılında Amerika’da dünyaya gelmiştir. Bilim ve teknoloji yapısında çığır açacak deney ve buluşları ile bilim dünyasına ismini yazdırmıştır. Elektriğin kablosuz taşınabilmesi buluşu çok harika bir icattır. Birçok ülkede kendine ait patentleri bulunmaktadır. Marconi floresan lambayı, hızölçeri radarın temellerini, elektron mikroskobunu mikrodalga fırını gibi birçok insanlığa faydalı icadı vardır.

Niels Bohr

Ünlü fizikçi Niels Bohr, 7 Ekim 1985 yılında Danimarka’da doğmuştur. Kuantum fiziğinin gelişmesinde büyük çalışmalar yapmıştır. Geliştirdiği Bohr atom modeli ile elektronların enerji seviyelerini kesikli olduğunu ve çekirdeğin etrafındaki yörüngelerin kesintili alanlar içinde döndüklerini, Güneş’in etrafındaki gezegenlerin hareketini incelemiştir. Yaptığı çalışmaları ile 1922 yılında Nobel fizik ödülünü kazanmıştır.

James Clerk Maxwell

Ünlü bilim adamı fizikçi ve matematikçi James Clerk Maxwell, 13 Haziran 1831 yılında İskoçya’da doğmuştur. Ünlü bilim adamı elektromanyetik teorisinde daha önceden birbiriyle ilişkisiz olarak görürken elektrik ve manyetizmanın aynı şey olduğunu kanıtlamıştır. James Clerk Maxwell, ışığı aynı ortamda dalga hareketi yaptığını dalgıçlık elektriksel ve manyetik bulgular olduğunu belirtmiştir.

Otto Hahn

Ünlü bilim adamı kimyacı Otto Hahn, 8 Mart 1879 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ünlü bilim adamı radyoaktif alanında çok başarılı çalışmalar yapmıştır. Lise Meitner ile yaptığı çalışmalarda protaktinyum elementini bulmuşlardır. Kimya alanında yaptı öncü çalışmaları ile bilim dünyasına ismini yazdıran Otto Hahn, 1968 yılında Almanya’da ölmüştür.

 Aristoteles

Yunan filozofu Aristo, M.Ö. 384 yılı ile M.Ö. 322 yılları arasında yaşamıştır. Aristo; mantık, biyoloji, astronomi, fizik, metafizik, ruh, psikoloji, siyaset gibi pek çok konuda eserler yazmıştır. Ünlü filozofun eserleri ve düşüncesi günümüzde kullanılan pek çok bilimsel terim ve araştırma metodu üzerinde felsefi düşüncelerin ve bilimsel görüşlerin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Yaptığı çalışmaları birçok bilim adamına da öncü olmuştur.

Öklid

Öklid, M.Ö. 330 ve M.Ö. 275 yılları arasında yaşamış, ismi geometri ile özdeşmiş bir bilim adamıdır. 13 ciltlik kitabı elementler kitabı, geometriyi ispat için yaptığı çalışmasıdır. Uzun yıllar geometri alanında Öklid’in yaptığı çalışmalar ve önermeler kullanılmıştır.